Auteurs- en sprekersregister betreffende "Piryns Freya" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Absolute voorrang van rechts - Evaluatie - Daling van ongevallen (4-6550)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6550
Actualiteitendebat : de nieuwe regeringsverklaring (25 november 2009 - Regering Leterme II)      
  Debat
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
Actualiteitendebat : de opvangcrisis      
  Debat
4-96
p. 27-38 4-96 p. 27-38 (PDF)
Actualiteitendebat : het opsluiten van kinderen in gesloten centra      
  Asielzoekers - Veroordeling van BelgiŽ door het Europees Hof voor de rechten van de mens
   Debat
4-109
p. 20-26 4-109 p. 20-26 (PDF)
Actualiteitendebat : het uitblijven van de beloofde omzendbrief voor regularisatie van asielzoekers      
  Regularisatie van mensen zonder papieren - Uitblijven van beloofde circulaire - Uitvoering regeerakkoord - Traagheid van procedure - Duurzame lokale verankering - Regularisatie door werk - Economische migratie - Uitwerken van objectieve criteria - Algemene regularisatie - Initiatief van eerste minister - Uitwijzing - Afzonderlijke gesprekken van eerste minister met elke minister - Verblijfsvergunning in plaats van regularisatie
   Debat
4-68
p. 6-20 4-68 p. 6-20 (PDF)
Asielaanvragen op basis van seksuele geaardheid (Nood aan specifieke beschermingsmaatregelen - Aantal aanvragen en goedkeuringen) (4-785)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-77
p. 18-20 4-77 p. 18-20 (PDF)
Asielcentra en gesloten centra - Minderjarigen - Verblijfsperiode - Cijfers (4-906)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord
SV 4-906
Asielprocedure - Gemiddelde duur - Cijfers (4-2672)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2672
Asielprocedure - Gemiddelde duur - Cijfers (4-6101)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6101
Asielprocedure - Gemiddelde duur - Cijfers (4-907)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-907
Asielzoekers - Gesloten centrum voor gezinnen - Oprichting (4-365)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-365
Asielzoekers - Gesloten centrum voor gezinnen - Oprichting (4-633)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord
SV 4-633
De Afghaanse hongerstakers (Onwil om asielzoekers wiens leven op het spel staat in hun thuisland te erkennen) (4-1160)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-116
p. 26-30 4-116 p. 26-30 (PDF)
De Senaat moet controle kunnen uitoefenen op de regering, ook op een regering van lopende zaken - Antwoord op de vragen      
  4-1 COM
p. 4-5 4-1 COM p. 4-5 (PDF)
De behandeling van uitgeprocedeerde asielzoekers op de luchthaven (4-683)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-63
p. 66-68 4-63 p. 66-68 (PDF)
De bestrijding van luchtvervuiling (Overschrijding van de fijnstof- en stikstofdioxidenormen - Uitstoot van dieselwagens en -vrachtwagens - Verplichte filterinstallatie - Initiatieven van de minister in overleg met de gewesten) (4-613)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-62
p. 30-32 4-62 p. 30-32 (PDF)
De betalingsproblemen van het dagcentrum "De Sleutel" (Ambulante centra voor drugshulpverlening - Structureel personeelstekort) (4-116)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
4-14
p. 23-26 4-14 p. 23-26 (PDF)
De circulaire over de regularisatiecriteria (Vreemdelingen)      
  Debat
4-30
p. 20-35 4-30 p. 20-35 (PDF)
De dekking van de familiale verzekering (Auto-ongeval waarvan iemand, als " Bob" ingeschakeld, het slachtoffer was) (4-94)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele hervormingen, aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw en aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele hervormingen
4-13
p. 7-8 4-13 p. 7-8 (PDF)
De erkenning van de centra voor morele dienstverlening (Aantal centra ten minste gelijk aan het aantal administratieve arrondissementen) (4-28)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Hervť Jamar, minister toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met de Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude
4-3 COM
p. 7-8 4-3 COM p. 7-8 (PDF)
De hongerstakers in de Begijnhofkerk te Brussel (Illegale asielzoekers - Regularisatie) (4-384)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-36
p. 62-67 4-36 p. 62-67 (PDF)
De invoering van een slimme kilometerheffing (Overleg met de gewesten en op Beneluxniveau - Tolheffing op de Oosterweelverbinding) (4-1197)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-119
p. 40-43 4-119 p. 40-43 (PDF)
De nieuwe instructie voor tijdelijke regularisatie van gezinnen met schoolgaande kinderen (Discriminatie van koppels zonder kinderen - Aantal betrokken families - Verduidelijking van de criteria) (4-723)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
4-71
p. 34-39 4-71 p. 34-39 (PDF)
De nieuwe regeringsverklaring (25 november 2009 - Regering Leterme II) (4-973)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Zie actualiteitendebat : de nieuwe regeringsverklaring
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
De omzendbrief inzake regularisatie (Toestand van de uitgeprocedeerde asielzoekers) (4-344)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
4-33
p. 39-40 4-33 p. 39-40 (PDF)
De opvang van asielzoekers (Opvang bij particulieren - Creatie van extra plaatsen) (4-1022)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-107
p. 44-46 4-107 p. 44-46 (PDF)
De opvang van asielzoekers in een tentenkamp (4-948)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Herman Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Zie actualiteitendebat : de opvangcrisis
4-96
p. 27-38 4-96 p. 27-38 (PDF)
De opvang van asielzoekers in hotels (4-923)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-93
p. 20-22 4-93 p. 20-22 (PDF)
De palliatieve dagcentra (Stand van zaken van het rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg en van de aanpassing van het KB) (4-1458)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-112
p. 45-46 4-112 p. 45-46 (PDF)
De recente instructie over de regularisatie van gezinnen met schoolgaande kinderen (Verduidelijking van de procedure) (4-911)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-78
p. 63-65 4-78 p. 63-65 (PDF)
De structurele financiering van de palliatieve dagcentra      
  zoals voorgesteld is in het kankerplan - Aanpassing van het KB van 8 december 2006 dat voorzag in een financiering tot eind 2008 via de gemeenschappen en gewesten
   Debat
4-82
p. 15-21 4-82 p. 15-21 (PDF)
De structurele financiering van de palliatieve dagcentra (4-855)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Zie actualiteitendebat : de structurele financiering van de palliatieve dagcentra
4-82
p. 15-21 4-82 p. 15-21 (PDF)
De toegang tot de bestanden van de DIV door privťbedrijven (EfficiŽnt parkeerbeleid versus bescherming van de persoonlijke levenssfeer) (4-129)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Yves Leterme, vice-eerste minister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
4-15
p. 9-10 4-15 p. 9-10 (PDF)
De vergoeding voor het verplichte consult in het kader van een euthanasieverzoek (4-1142)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-94
p. 68-69 4-94 p. 68-69 (PDF)
De voortdurende impasse binnen het dossier asiel en migratie (4-823)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Herman Van Rompuy, eerste minister
   Uitstel van de mondelinge vraag omwille van de afwezigheid van de eerste minister in de plenaire vergadering
4-80
p. 19-20 4-80 p. 19-20 (PDF)
De voortdurende impasse binnen het dossier asiel en migratie (Initiatieven van de premier om eindelijk een akkoord te bereiken over de regularisatie - MateriŽle opvang - Tekort aan opvangplaatsen) (4-823)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Herman Van Rompuy, eerste minister
4-81
p. 10-13 4-81 p. 10-13 (PDF)
Digitale flitspalen (Wegverkeer - Extra personeel voor het verwerken van de gegevens van de digitale camera's - Vervanging van bemande controles door onbemande) (4-446)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-47
p. 34-35 4-47 p. 34-35 (PDF)
Dodehoekongevallen (4-400)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-37
p. 28-30 4-37 p. 28-30 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  mevrouw Freya Piryns, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
4-1
p. 16 4-1 p. 16 (PDF)
Evaluatie van de opvang van vreemdelingen (4-1203)      
  Bespreking
4-82
p. 37-52 4-82 p. 37-52 (PDF)
Federale websites - Toegankelijkheid - AnySurferlabel (4-2853)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2853
Federale websites - Toegankelijkheid - AnySurferlabel (4-6197)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6197
Herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet (Mogelijkheid voor niet-Belgen om tot openbare ambten benoemd te worden) (4-246)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua, Freya Piryns en Carine Russo en de heren Marcel Cheron en Josy Dubiť
4-246/1
p. 1-3 4-246/1 p. 1-3 (PDF)
Het Greening Transport Memorandum (Duurzame mobiliteit - Actieplan - Tegenstrijdigheid met idee om van Vlaanderen een transitland te maken) (4-680)      
  Mondeling vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-66
p. 34-36 4-66 p. 34-36 (PDF)
Het Observatorium voor de verkeersveiligheid (Stuurcomitť onder de vleugels van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid - Nood aan nieuwe maatregelen nu het aantal verkeersslachtoffers opnieuw toeneemt - Snelheidshandhaving en gordelplicht - Verschillen tussen het Noorden en het Zuiden van het land) (4-371)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Etienne Schouppe, staatsscretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-35
p. 31-33 4-35 p. 31-33 (PDF)
Het Verdrag betreffende de rechten van personen met een handicap (Ratificatie van het Verdrag) (4-43)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan mevrouw GisŤle Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap
   Antwoord gegeven door de heer Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
4-5 COM
p. 12-14 4-5 COM p. 12-14 (PDF)
Het budget voor Ontwikkelingssamenwerking (4-201)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-20
p. 28-39 4-20 p. 28-39 (PDF)
Het creŽren van extra opvangplaatsen voor asielzoekers (4-1114)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-113
p. 24-27 4-113 p. 24-27 (PDF)
Het geplande overleg over het regularisatiedossier (Illegale migranten - Poging van de eerste minister om het dossier te deblokkeren) (4-661)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Herman Van Rompuy, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
4-65
p. 12-15 4-65 p. 12-15 (PDF)
Het illegaal transport van elektronisch afval naar derdewereldlanden (Export via haven Antwerpen naar Ghana - Ontoereikende controle van de containers - Overleg tussen Vlaanderen en federale niveau) (4-628)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-63
p. 23-25 4-63 p. 23-25 (PDF)
Het koninklijk besluit over het regime in gesloten centra en de bepalingen met betrekking tot juridische bijstand (Asielzoekers - Nood aan sterkere garanties inzake juridische bijstand - Situatie INAD-centrum in Zaventem) (4-743)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-75
p. 16-18 4-75 p. 16-18 (PDF)
Het lot van vluchtelingen in Griekenland (Mensenrechtenschendingen) (4-18)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Ontbreken van een antwoord
4-2 COM
p. 12-13 4-2 COM p. 12-13 (PDF)
Het migratie- en asielbeleid (Regularisatiebeleid) (4-414)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-38
p. 31-33 4-38 p. 31-33 (PDF)
Het opsluiten van kinderen in gesloten centra (4-233)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-25
p. 26-28 4-25 p. 26-28 (PDF)
Het opsluiten van kinderen in gesloten centra (Asielzoekers - Veroordeling van BelgiŽ door het Europees Hof voor de rechten van de mens) (4-1048)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
   Zie actualiteitendebat : het opsluiten van kinderen in gesloten centra
4-109
p. 20-26 4-109 p. 20-26 (PDF)
Het opsluiten van kinderen zonder papieren (in gesloten centra - Alternatieven) (4-185)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
4-19
p. 65-66 4-19 p. 65-66 (PDF)
Het tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers (4-433)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Marie Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Marie Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-46
p. 36-38 4-46 p. 36-38 (PDF)
Het tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers (Gebrek aan begeleiding - Schending rechten asielzoekers - Evaluatie van wet betreffende opvang) (4-570)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Marie Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-59
p. 45-48 4-59 p. 45-48 (PDF)
Het terugsturen van asielzoekers naar Griekenland (Twijfel over de conformiteit van de Griekse wetgeving en praktijk met de Europese regelgeving) (4-298)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-30
p. 19-20 4-30 p. 19-20 (PDF)
Het toekennen van een schadevergoeding aan mensen zonder papieren (Mevrouw Oulematou, slachtoffer van de moordpartij van Hans Van Temsche - Vergoeding alleen voor mensen met Belgische nationaliteit of die legaal in het land verblijven) (4-588)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-60
p. 21-23 4-60 p. 21-23 (PDF)
Het uitblijven van de beloofde omzendbrief voor regularisatie van asielzoekers (4-694)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Zie actualiteitendebat : het uitblijven van de beloofde omzendbrief voor regularisatie van asielzoekers
4-68
p. 6-20 4-68 p. 6-20 (PDF)
Het verbod op asbest (Afwijking toegestaan door de Europese Commissie - REACH-verordening) (4-540)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-54
p. 12-13 4-54 p. 12-13 (PDF)
Het verdrijven van honderden mensen zonder papieren (Regularisatie - Publicatie van de rondzendbrief - Bezetting van privť-gebouwen - Electrabel - ULB - Uitvoering van het regeerakkoord) (4-477)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Marie Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden en door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-49
p. 14-19 4-49 p. 14-19 (PDF)
Het verminderen van het budget voor ouderstages (Aanpak van jeugddelinquentie - Preventie - Steun van ouders - Besteding van beschikbare middelen) (4-709)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-69
p. 12-14 4-69 p. 12-14 (PDF)
Het voorkomen van dodehoekongevallen (4-49)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Renaat Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door de heer Bruno Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
4-6 COM
p. 11-13 4-6 COM p. 11-13 (PDF)
Hulde (2009-2010)      
  Rouwbeklag aan de heer Dirk Claes bij het overlijden van zijn echtgenote
4-96
p. 53-55 4-96 p. 53-55 (PDF)
Illegaal verblijf - Project betreffende uitgeprocedeerde gezinnen - Praktische uitwerking - Evaluatie (Woning voor gezinnen met kinderen in afwachting van hun uitwijzing - Trajectbegeleiding van de asielzoekers) (4-2122)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2122
Illegaal verblijf - Project betreffende uitgeprocedeerde gezinnen - Praktische uitwerking - Evaluatie (Woning voor gezinnen met kinderen in afwachting van hun uitwijzing - Trajectbegeleiding van de asielzoekers) (4-2701)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2701
Illegaal verblijf - Project betreffende uitgeprocedeerde gezinnen - Praktische uitwerking - Evaluatie (Woning voor gezinnen met kinderen in afwachting van hun uitwijzing - Trajectbegeleiding van de asielzoekers) (4-6114)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6114
Interpretatie van artikel 40.2 van het Reglement van de Senaat : "Het woord mag steeds gevraagd worden om de verdaging van het debat of van de stemming voor te stellen" - Belemmering van de werkzaamheden van de openbare vergadering - Stemming over de vraag tot schorsing      
  4-9
p. 53-59 4-9 p. 53-59 (PDF)
Interpretatie van artikel 66 van het Reglement van de Senaat : verzoek, tijdens de openbare vergadering, van het gemotiveerd advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State over amendementen      
  4-9
p. 77-85 4-9 p. 77-85 (PDF)
Kindersterfte in het verkeer (Plaats van BelgiŽ in de Europese rangschikking - Maatregelen) (4-643)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-64
p. 34-36 4-64 p. 34-36 (PDF)
Mensen zonder papieren (Publicatie van de rondzendbrief met objectieve criteria voor regularisatie) (4-495)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Yves Leterme, eerste minister
4-50
p. 12-13 4-50 p. 12-13 (PDF)
Mevrouw Freya Piryns vestigt er de aandacht op dat de meerderheid het vereiste quorum niet haalt bij de stemming over het voorstel van resolutie 4-1514      
  4-110
p. 51 4-110 p. 51 (PDF)
Mevrouw Freya Piryns vraagt het woord voor een persoonlijk feit - Weigering van de voorzitter - Opvang van vluchtelingen      
  4-96
p. 32-33 4-96 p. 32-33 (PDF)
  4-96
p. 37 4-96 p. 37 (PDF)
Migratieambtenaren - Aantallen - Activiteitenzones - Resultaten (4-2936)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord
SV 4-2936
Migratiebeleid - Gezinshereniging - Inkomensvereisten - Engagement tot integratie (4-4990)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 4-4990
Migratiebeleid - Gezinshereniging - Inkomensvereisten - Engagement tot integratie (4-6168)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6168
National Strategy Reports on Social Protection and Social Inclusion - Indiening voor de periode van 2008 tot 2010 - BelgiŽ (4-2046)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2046
National Strategy Reports on Social Protection and Social Inclusion - Indiening voor de periode van 2008 tot 2010 - BelgiŽ (4-2047)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-2047
National Strategy Reports on Social Protection and Social Inclusion - Indiening voor de periode van 2008 tot 2010 - BelgiŽ (4-2048)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-2048
National Strategy Reports on Social Protection and Social Inclusion - Indiening voor de periode van 2008 tot 2010 - BelgiŽ (4-2342)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2342
National Strategy Reports on Social Protection and Social Inclusion - Indiening voor de periode van 2008 tot 2010 - BelgiŽ (4-2630)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-2630
Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (Aanpak van de verdwijningen van minderjarigen - Aanstelling van een voogd - Europese niet-begeleide minderjarigen in kwetsbare toestand) (4-254)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen, aan mevrouw Marie Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-26
p. 31-35 4-26 p. 31-35 (PDF)
Ontbreken van antwoorden op mondelinge vragen      
  4-2 COM
p. 13 4-2 COM p. 13 (PDF)
Over de inoverwegingneming van het voorstel van resolutie 4-455/1 tot algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse volk      
  4-8
p. 4-9 4-8 p. 4-9 (PDF)
Personen met een handicap - Verdrag (4-2112)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2112
Personen met een handicap - Verdrag (4-2113)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2113
Personen met een handicap - Verdrag (4-2114)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2114
Personen met een handicap - Verdrag (4-2349)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2349
Personen met een handicap - Verdrag (4-2771)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2771
Personen met een handicap - Verdrag (4-6194)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6194
Regeling van werkzaamheden      
  Uitstel van de samenstelling van de commissies tot de vorming van de nieuwe regering
4-3
p. 8-11 4-3 p. 8-11 (PDF)
  De heer Geert Lambert vraagt om zijn mondelinge vraag, 4-412 (De overdracht van gerechtelijke dossiers aan buitenlandse autoriteiten door het federaal parket) opnieuw te mogen stellen, ditmaal aan de bevoegde minister, dewelke zich liet vervangen door een andere minister om te antwoorden
4-38
p. 37-38 4-38 p. 37-38 (PDF)
  De heer Josť Daras vraagt van de agenda van de plenaire vergadering af te voeren het wetsontwerp 4-866 tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens - Protesteert tegen de wijze waarop dit ontwerp werd behandeld in commissie : schending van de rechten van de oppositie - "Filibusteren" - Organiseren van stemmingen wetende dat de oppositie nog wil spreken
4-40
p. 6-13 4-40 p. 6-13 (PDF)
Regeringsverklaring (13 oktober 2009 - Regering Van Rompuy I)      
  Bespreking (vervolg)
4-91
p. 4-47 4-91 p. 4-47 (PDF)
   Bevoegdheid van de Senaat
4-91
p. 23-25 4-91 p. 23-25 (PDF)
   Ethische thema's
4-91
p. 15-18 4-91 p. 15-18 (PDF)
Regeringsverklaring (14 oktober 2008 - Regering Leterme I)      
  Bespreking
   De politie zou op bepaalde plaatsen in Antwerpen niet meer durven komen, o.a. het De Coninckplein
4-45
p. 19 4-45 p. 19 (PDF)
   Mensen zonder papieren - Regularisatie
4-45
p. 4 4-45 p. 4 (PDF)
  4-45
p. 5-7 4-45 p. 5-7 (PDF)
  4-45
p. 7 4-45 p. 7 (PDF)
  4-45
p. 8 4-45 p. 8 (PDF)
  4-45
p. 8 4-45 p. 8 (PDF)
  4-45
p. 8 4-45 p. 8 (PDF)
  4-45
p. 8 4-45 p. 8 (PDF)
  4-45
p. 10 4-45 p. 10 (PDF)
  4-45
p. 25 4-45 p. 25 (PDF)
   Ontsporing van de federale begroting
4-45
p. 4-5 4-45 p. 4-5 (PDF)
   Sociaaleconomisch beleid en begrotingsbeleid
4-45
p. 4-5 4-45 p. 4-5 (PDF)
  4-45
p. 5 4-45 p. 5 (PDF)
Regeringsverklaring (20 maart 2008 - Regering Leterme I)      
  Bespreking
   Armoedebestrijding
4-23
p. 43-45 4-23 p. 43-45 (PDF)
   Asielbeleid - Probleem van de regularisaties
4-23
p. 45 4-23 p. 45 (PDF)
  4-23
p. 46 4-23 p. 46 (PDF)
   Beschouwingen over de tussenkomsten van de leden van de oppositie
4-23
p. 56-57 4-23 p. 56-57 (PDF)
   Hervorming van de instellingen
4-23
p. 45-46 4-23 p. 45-46 (PDF)
   Strijd tegen de klimaatsverandering
4-23
p. 42 4-23 p. 42 (PDF)
  4-23
p. 46 4-23 p. 46 (PDF)
   Verkeersveiligheidsbeleid
4-23
p. 43 4-23 p. 43 (PDF)
  4-23
p. 46 4-23 p. 46 (PDF)
  4-23
p. 63-64 4-23 p. 63-64 (PDF)
Regeringsverklaring (21 december 2007 - Regering Verhofstadt III) (Politieke crisis - Vorming van een "interim"-regering, beperkt in tijd en in samenstelling en met een programma beperkt tot tien punten - Institutionele hervormingen)      
  Bespreking
   Opsluiting van minderjarigen in asielcentra
4-11
p. 36-37 4-11 p. 36-37 (PDF)
  4-11
p. 37 4-11 p. 37 (PDF)
  4-11
p. 38 4-11 p. 38 (PDF)
  4-11
p. 46 4-11 p. 46 (PDF)
   Politieke crisis
4-11
p. 35 4-11 p. 35 (PDF)
   Verkeersveiligheid
4-11
p. 38-39 4-11 p. 38-39 (PDF)
Regeringsverklaring (25 november 2009 - Regering Leterme II)      
  Bespreking
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Aanpak institutionele problemen - Rol van de heer Jean-Luc Dehaene - Dossier Brussel-Halle-Vilvoorde
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Economische crisis - Begrotingstekort - Klimaattop Kopenhagen
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Hervorming van de Senaat
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Rol van de Senaat in de bespreking van de regeringsverklaring - Aanwezigheid van de premier
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
Regularisatiecampagne - Verwerking - Resultaten - Opvolging negatieve beslissingen (4-6781)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6781
Regularisatiecampagne van 15 september tot 15 december 2009 - Aantal aanvragen - Termijn van behandeling - Aantal positieve beslissingen (4-6294)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6294
Rol, werking en toekomst van de Senaat      
  4-93
p. 45-47 4-93 p. 45-47 (PDF)
  4-93
p. 47 4-93 p. 47 (PDF)
Schendingen van de mensenrechten (Kritiek van de VN op het asiel- en integratiebeleid - Systematische opsluiting van asielzoekers - Vordering inzake de circulaire regularisatie - Toegang tot juridische bijstand - Aanpassing van de proceduretermijnen - Rapport van de federale ombudsman - Schending van het gelijkheidsbeginsel) (4-524)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-52
p. 32-36 4-52 p. 32-36 (PDF)
Uitgeprocedeerde asielzoekers - Luchthaven - Behandeling (4-3139)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-3139
Uitgeprocedeerde asielzoekers - Luchthaven - Behandeling (4-5554)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-5554
Verkeerscontroles (4-172)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-18
p. 26-30 4-18 p. 26-30 (PDF)
Video waarin gespot wordt met de volkenmoord op de joden - De heer Michel Delacroix - Hevig protest - Samenroeping van de Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen - Verzoek aan de Senaatsvoorzitter maatregelen te treffen - Injunctierecht van de minister van Justitie      
  4-47
p. 12-16 4-47 p. 12-16 (PDF)
Vluchtelingen die sterven onderweg naar Europa (Eisen van vluchtelingenorganisaties) (4-798)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-78
p. 17-20 4-78 p. 17-20 (PDF)
Vluchtelingen Ė Griekenland Ė Laakbare praktijken (4-79)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-79
Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat teneinde de inachtneming te waarborgen van een Deontologische Code inzake dienstverlening aan de bevolking door de leden van de Senaat (4-259)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua, Freya Piryns en Carine Russo en de heren Marchel Cheron, Josť Daras en Josy Dubiť
4-259/1
p. 1-10 4-259/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende institutionele maatregelen (4-602)      
  a. Homogenisering en coherentie van de bevoegdheden, efficiŽntere werking van de federatie en aangepaste financiering van de federale entiteiten, de federale Staat en het hoofdstedelijk Gewest - Regionalisering van de regelgeving met betrekking tot het vergunningsbeleid inzake handelsvestigingen en de sociale economie - Bevoegdheidsherschikking met betrekking tot de beleidsdomeinen telecommunicatie, energie en prijsbeleid - Media elektronische communicatie en omroep - Regionaliseren van aspecten van het landbouwbeleid : pacht, veepacht, Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, Landbouwrampenfonds - Regionalisering van de bevoegdheid inzake de bijzondere regels betreffende de huur van woningen - Regionalisering en communautarisering van aspecten van de verkeersveiligheid : snelheidsbeperkingen, handhaving, reglementering inzake en toezicht op verkeerstekens en aanvullende reglementen, veiligheidsnormering voor de wegeninfrastructuur, toezicht op de technische voorschriften voor voertuigen, rijscholing, maximaal toegelaten massa's, ladingverzekering, rij- en rusttijden - Verkeer op waterwegen en binnenvaart
4-602/1
p. 1-66 4-602/1 p. 1-66 (PDF)
  b. Gezinsbeleid - Kinderopvang - Opheffing van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten : verdeling van de middelen over de gemeenschappen - Bevoegdheid van de gewesten inzake gerechtelijke onteigeningsprocedure en inzake vaststelling van de algemene brandveiligheidsnormen - Verruiming van het subsitutierecht van de federale overheid : geval waarin een gewest in gebreke blijft Europees recht te implementeren en geval waarin een gewest zijn verplichtingen niet nakomt onder het Kaderverdrag inzake klimaatverandering - Vertegenwoordiging met stemrecht namens gemeenschappen, gewesten of federale overheid in instellingen die zij aanwijzen - Instelling van een federale investeringsdesk om buitenlandse kandidaat-investeerders aan te trekken - Nieuwe financieringsregeling voor het mobiliteitsvraagstuk in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Wijziging bijzondere wet 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, bijzondere wet 16 januari 1989 betreffende financiering gemeenschappen en gewesten en bijzondere wet 22 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen (Zie ook doc. 4-604)
   Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Philippe Monfils, Paul Wille, Philippe Moureaux, Johan Vande Lanotte, Francis Delpťrťe en Marcel Cheron en mevrouw Freya Piryns
4-602/1
p. 1-66 4-602/1 p. 1-66 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van het fibromyalgiesyndroom en een betere alomvattende behandeling van de fibromyalgiepatiŽnten (Complexe aandoening gekenmerkt door onder andere chronische spier- en botpijn) (4-1695)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns
4-1695/1
p. 1-11 4-1695/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de executies van minderjarigen in Iran (4-842)      
  Voorstel van de dames Margriet Hermans en Els Schelfhout, de heer FranÁois Roelants du Vivier en de dames Olga Zrihen, Marleen Temmerman en Freya Piryns
4-842/1
p. 1-4 4-842/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de invoering van de meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw (Gelijkheid van mannen en vrouwen - Opdragen aan het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen een overzicht te maken van de Belgische wet- en regelgeving betreffende het statuut van de vrouw en van de concrete verwezenlijkingen ervan - Europees Instituut voor gendergelijkheid : studie die ertoe strekt een analyse te maken van de meest vrouwvriendelijke wet- en regelgeving van de lidstaten - Opneming in het Verdrag van Lissabon van een meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw, zodat een eenvormig statuut kan zorgen voor harmonisering van de rechten van de vrouw op het hoogste niveau) (4-1753)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns
4-1753/1
p. 1-7 4-1753/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de kwijtschelding van de schulden van de landen uit het Zuiden (4-253)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant en Freya Piryns en de heer Josy Dubiť
4-253/1
p. 1-4 4-253/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de overeenkomsten tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en diverse Staten inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen (Opname van dwingende sociale bedingen en milieubedingen - Heronderhandeling van de overeenkomsten) (4-260)      
  Voorstel van de heren Josy Dubiť en Josť Daras en de dames Vera Dua, Isabelle Durant en Freya Piryns
4-260/1
p. 1-3 4-260/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de reclame en labeling over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van personenauto's (4-756)      
  Voorstel van de heer Bart Martens en mevrouw Freya Piryns
4-756/1
p. 1-6 4-756/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie in Birma (4-327)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns, Vera Dua, Isabelle Durant en Carine Russo en de heer Josy Dubiť
4-327/1
p. 1-3 4-327/1 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
4-7
p. 10-20 4-7 p. 10-20 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand van de gevangenen in GuantŠnamo (Op gang brengen van een gemeenschappelijk initiatief om de VS-regering te vragen het detentiecentrum te sluiten en te handelen volgens het internationale recht wat betreft de behandeling van de gevangenen - Wrede en onterende behandeling - Foltering - Rechten van de mens en rechtsstaat - Delegatie van het Europees Parlement - Terrorismebestrijding) (4-261)      
  Voorstel van de heren Josy Dubiť en Josť Daras en de dames Vera Dua en Freya Piryns
4-261/1
p. 1-5 4-261/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het IsraŽlisch-Palestijns conflict (4-1119)      
  Voorstel van de heren Josy Dubiť en Josť Daras en de dames Vera Dua, Isabelle Durant, Freya Piryns en Carine Russo
4-1119/1
p. 1-9 4-1119/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het Overlegcomitť (Bekendmaking van de agenda's en de beslissingen van het Overlegcomitť en van de InterministeriŽle Conferenties - Informatie-uitwisseling over de werking van het Overlegcomitť) (4-256)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua en Freya Piryns en de heren Marcel Cheron en Josy Dubiť
4-256/1
p. 1-7 4-256/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het factureren van telefoondiensten en het informeren van de verbruikers (4-248)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua en Freya Piryns en de heer Josy Dubiť
4-248/1
p. 1-3 4-248/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het herstel van de door de ramp in Bhopal veroorzaakte schade (Lozing van giftig afval door het bedrijf Union Carbide in IndiŽ, 1984 - Wegwerken van de besmetting - Aansprakelijkheid van Dow Chemical Company en uitsluiting van overheidsopdrachten) (4-252)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua en Freya Piryns en de heer Josy Dubiť
4-252/1
p. 1-3 4-252/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het negatieve effect op het hiv-/aidsbeleid in Afrika van de recente pauselijke uitspraken (4-1259)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman, Christine Defraigne, Olga Zrihen en Freya Piryns en de heren Patrik Vankrunkelsven en Josy Dubiť
4-1259/1
p. 1-4 4-1259/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende tienerzwangerschappen in ontwikkelingslanden (4-228)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Anne Delvaux, Isabelle Durant, Christine Defraigne, Marleen Temmerman, Nele Lijnen en Freya Piryns
4-228/1
p. 1-9 4-228/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de strijd tegen dagelijks geweld tegen kinderen in ontwikkelingslanden (4-1537)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Olga Zrihen, Marleen Temmerman, Freya Piryns en Lieve Van Ermen en de heren Philippe Fontaine, Bart Tommelein, Jean-Paul Procureur en Benoit Hellings
4-1537/1
p. 1-11 4-1537/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot een blijvende structurele financiering voor de palliatieve dagcentra (4-1546)      
  Voorstel van de dames Lieve Van Ermen, Marleen Temmerman en Freya Piryns en de heren Patrik Vankrunkelsven, Louis Ide en Geert Lambert
4-1546/1
p. 1-3 4-1546/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie om BelgiŽ aan te zetten tot een verbod op de verkoop en het gebruik van technische instrumenten om kinderen en jongeren te verjagen (o.a. de Mosquito) (4-642)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns, Nahima Lanjri en Isabelle Durant en de heren Jean-Jacques De Gucht en Geert Lambert
4-642/1
p. 1-2 4-642/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie om de politieke stabiliteit, de democratie en de eerbiediging van de mensenrechten in Birma te waarborgen (4-353)      
  Bespreking
4-7
p. 10-20 4-7 p. 10-20 (PDF)
Voorstel van resolutie om de vreedzame evolutie van de politieke situatie en de inachtneming van de mensenrechten in Birma te steunen (4-323)      
  Bespreking
4-7
p. 10-20 4-7 p. 10-20 (PDF)
Voorstel van resolutie over de situatie in Birma (4-343)      
  Bespreking
4-7
p. 10-20 4-7 p. 10-20 (PDF)
Werking van de Senaat : protest van de oppositie      
  4-40
p. 6-13 4-40 p. 6-13 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Benelux-Staten (het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en de Macedoonse Regering betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameovereenkomst) en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Voorburg op 30 mei 2006 (4-780)      
  Stemming en stemverklaring van mevrouw Freya Piryns
4-37
p. 44-45 4-37 p. 44-45 (PDF)
  4-37
p. 62 4-37 p. 62 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met de Slotakte, gedaan te Lissabon op 13 december 2007 (4-568)      
  Algemene bespreking
4-19
p. 5-61 4-19 p. 5-61 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen ter bevordering van de financiŽle stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiŽle stabiliteit (Crisis van het financiŽle stelsel en beurscrash - Verduidelijking van wettelijke bepalingen en versterking van het arsenaal van middelen waarover de autoriteiten beschikken om maatregelen te nemen ter vrijwaring van het vertrouwen in het financiŽle stelsel - Delegatie van bevoegdheid aan de Koning om maatregelen te nemen ter vrijwaring van het financiŽle stelsel bij plotse financiŽle crisis of ernstige dreiging van een systeemrisico - Staatswaarborg aan de Nationale Bank voor kredieten verleend in het kader van haar bijdrage aan de financiŽle stabiliteit - Verstrekken van noodliquiditeiten door de Nationale Bank - Wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank - Interpretatie van artikel 7 van gezegde wet van 22 februari 1998 en van de artikelen 7 en 15 van de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven van de handelszaak, het disconto en het in pand geven van de factuur) (4-963)      
  Amendementen nrs 7 tot 10 van de heer Josť Daras en mevrouw Freya Piryns, ingediend in plenaire vergadering
4-963/2
p. 4-5 4-963/2 p. 4-5 (PDF)
  Algemene bespreking
4-43
p. 4-31 4-43 p. 4-31 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-43
p. 31-36 4-43 p. 31-36 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen in verzekeringsaangelegenheden (Omzetting richtlijn 2004/113/EG van de Raad) (4-477)      
  Amendement nr 6 van mevrouw Freya Piryns en de heer Bart Martens, ingediend na de goedkeuring van het verslag
4-477/3
p. 2 4-477/3 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 7 tot 198 van de heren Geert Lambert, Bart Martens, Guy Swennen en Andrť Van Nieuwkerke en de dames Freya Piryns, Myriam Vanlerberghe en Marleen Temmerman, ingediend na de goedkeuring van het verslag
4-477/3
p. 3 4-477/3 p. 3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-9
p. 14-43 4-9 p. 14-43 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-9
p. 74-94 4-9 p. 74-94 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst (Onderscheid tussen verzekeringsovereenkomsten gesloten binnen een beroepsrelatie en verzekeringsovereenkomsten gesloten buiten het kader van een beroepsrelatie - Een meer efficiŽnte taakverdeling in het kader van de procedures die dienen te worden gevolgd voor de aanpassing van de technische grondslagen van de niet beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomsten - De inwerkingtreding van de bepalingen van het hoofdstuk inzake de individuele ziekteverzekeringsovereenkomsten) (4-1235)      
  Stemming en stemverklaringen van de dames Lieve Van Ermen, Freya Piryns en Myriam Vanlerberghe en de heren Josť Daras en Louis Ide
4-78
p. 54-56 4-78 p. 54-56 (PDF)
  4-78
p. 73-74 4-78 p. 73-74 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de noodoproepen (Tot stand brengen van een meertalig antwoordsysteem) (4-410)      
  Amendement nr 6 van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns
4-410/2
p. 4-5 4-410/2 p. 4-5 (PDF)
Wetsvoorstel houdende institutionele maatregelen (Gewestvorming - Wijziging organieke wet 8 juli 1976 betreffende de OCMW's : terbeschikkingstelling van gerechtigden op maatschappelijke integratie voor een sociale economie-initiatief ; erkenning van de projecten door de gewesten - Regionalisering van het Participatiefonds : Federaal Dienstencentrum - Regionalisering van het bepalen van de snelheidsbeperkingen op de wegen, van de bevoegdheid tot het opleggen en uitvoeren van administratieve sancties voor bepaalde overtredingen van de Wegcode, van de reglementering inzake verkeerstekens en aanvullende reglementen op de wegen, van het toezicht op de technische voorschriften voor voertuigen, van de bevoegdheid inzake maximaal toegelaten massa's, ladingverzekering en rij- en rusttijden, alsook van de organisatie en erkenning van examencentra - Opheffing van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten en overheveling van zijn middelen naar de gemeenschappen - Beliris-fonds : investeringen inzake openbaar vervoer in het Brussels Gewest) (Zie ook doc. 4-602) (4-604)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Philippe Monfils, Paul Wille, Philippe Moureaux, Johan Vande Lanotte, Francis Delpťrťe en Marcel Cheron en mevrouw Freya Piryns
4-604/1
p. 1-12 4-604/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel houdende maatregelen om de gezondheidszorg toegankelijker te maken (Vereenvoudigde en automatische toekenning van de verhoogde tegemoetkoming voor personen met een laag inkomen - Omnio) (4-1702)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns
4-1702/1
p. 1-9 4-1702/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 13 van de wet van 31 augustus 1939 op de Nationale Delcrederedienst (Verplichting rekening te houden met duurzame ontwikkeling en mensenrechten) (4-250)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua en Freya Piryns en de heer Josy Dubiť
4-250/1
p. 1-4 4-250/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om gehandicapten en de dieren die hen begeleiden, toe te laten tot alle plaatsen die openstaan voor het publiek (Blinden, slechtzienden of tetraplegiepatiŽnten vergezeld van geleidehonden) (4-245)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua en Freya Piryns en de heer Josy Dubiť
4-245/1
p. 1-4 4-245/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanpassing van de inning van het auteursrecht aan de technologische ontwikkeling, terwijl de persoonlijke levenssfeer van de internetgebruikers beschermd wordt (Instellen van een "globale licentie" teneinde de rechthebbenden van de inhoud die op het internet beschikbaar is, forfaitair te financieren - Maximumprijs voor aansluiting op het internet) (4-1686)      
  Voorstel van de heer Benoit Hellings en mevrouw Freya Piryns
4-1686/1
p. 1-9 4-1686/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot afschaffing van de gouden parachute en tot beheersing van de bezoldiging van de topmanagers (Torenhoge vertrekpremies - Bijkomende belasting van 30 of 100% op de vertrekvergoedingen - Bijkomende belasting op de bedrijfswinst van de vennootschap - Bezoldiging in de vorm van aandelenopties of aandelen) (4-994)      
  Voorstel van de heer Josy Dubiť en mevrouw Freya Piryns
4-994/1
p. 1-5 4-994/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot bepaling van criteria en van een procedure voor de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŽn van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk, en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Lange asielprocedure - Mensen die onmogelijk nog kunnen terugkeren - Zwaar gehandicapten - Sociale bindingen en/of humanitaire omstandigheden - Project waarmee een sociaal-economisch bijdrage ten behoeve van BelgiŽ wordt geleverd) (4-1122)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Carine Russo en de heer Josť Daras
4-1122/1
p. 1-17 4-1122/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot erkenning van het gewetensbezwaar tegen de militaire bestemming van belastinggeld en tot oprichting van een vredesbelastingfonds (Personenbelasting) (4-258)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua en Freya Piryns en de heren Josť Daras en Josy Dubiť
4-258/1
p. 1-9 4-258/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een "heffing burgerluchtvaart", via een wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen (Financiering van de ontwikkelingslanden - Oprichting van het Solidariteitsfonds voor ontwikkeling - Heffing t.v.v. dit fonds) (4-254)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua en Freya Piryns en de heer Josy Dubiť
4-254/1
p. 1-8 4-254/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 380quater in het Strafwetboek met betrekking tot het gebruiken van diensten van seksuele aard geleverd door een slachtoffer van mensenhandel (4-257)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua en Freya Piryns en de heer Josy Dubiť
4-257/1
p. 1-5 4-257/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 74/9 in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzake het verbod op het opsluiten van minderjarigen in gesloten centra (4-493)      
  Voorstel van de dames Carine Russo en Freya Piryns en de heer Guy Swennen
4-493/1
p. 1-8 4-493/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot opsplitsing van de bankactiviteiten (Onderscheid tussen depositobanken en handels- of effectenbanken - Depositobescherming) (4-1700)      
  Voorstel van de heer Josť Daras en Freya Piryns
4-1700/1
p. 1-10 4-1700/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot opwaardering van de tegemoetkomingen voor personen met een handicap (Werkloosheidsvallen) (4-1712)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns
4-1712/1
p. 1-4 4-1712/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de toekenning van financiŽle dotaties aan leden van de koninklijke familie (4-1102)      
  Voorstel van de heren Josy Dubiť en Josť Daras en mevrouw Freya Piryns
4-1102/1
p. 1-4 4-1102/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen om de afwijking in te voeren die is toegestaan in artikel 5 van de richtlijn 2004/113/EG van de Raad (teneinde op het gebied van de verzekeringen de mannen en de vrouwen niet volstrekt gelijk te behandelen) (4-352)      
  Algemene bespreking
4-9
p. 14-43 4-9 p. 14-43 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-9
p. 74-94 4-9 p. 74-94 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders teneinde werklozen te beschermen tegen een willekeurige sanctie (Bescherming tegen een willekeurige beoordeling door de RVA van hun beschikbaarheid op de arbeidsmarkt of van hun inspanningen om werk te zoeken) (4-251)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua en Freya Piryns en de heer Josy Dubiť
4-251/1
p. 1-3 4-251/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, teneinde de werkloze te beschermen tegen een willekeurige sanctie (Bescherming van werklozen tegen elke vorm van willekeur die zich kan voordoen wanneer de RVA een oordeel uitspreekt over iemands beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt of iemands inspanningen om werk te zoeken) (4-1701)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns
4-1701/1
p. 1-5 4-1701/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de koninklijke besluiten betreffende het gewaarborgd inkomen voor ouderen en de inkomensgarantie voor ouderen (Tijdelijk verblijf in het buitenland) (4-1667)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns
4-1667/1
p. 1-3 4-1667/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en van de wet van 21 december 1998 betreffende de Belgische Technische CoŲperatie en houdende een omschrijving van het begrip "eerlijke handel" (4-255)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua en Freya Piryns en de heer Josy Dubiť
4-255/1
p. 1-14 4-255/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (Overdracht van bijkomende financiŽle middelen naar de Duitstalige Gemeenschap) (4-603)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Philippe Monfils, Paul Wille, Philippe Moureaux, Johan Vande Lanotte, Francis Delpťrťe en Marcel Cheron en mevrouw Freya Piryns
4-603/1
p. 1-3 4-603/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coŲrdinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling (Interdepartementale commissie duurzame ontwikkeling - Procedure inzake duurzame-ontwikkelingseffectbeoordeling) (4-249)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua en Freya Piryns en de heer Josy Dubiť
4-249/1
p. 1-5 4-249/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973, met het oog op de bekendmaking van de adviezen van de afdeling wetgeving (Via een informatienetwerk dat toegankelijk is voor het publiek) (4-247)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua en Freya Piryns en de heer Josy Dubiť
4-247/1
p. 1-4 4-247/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van deel XII van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, bekrachtigd door de programmawet van 30 december 2001 (Verhelpen van discriminerende toestanden - Bekomen van een billijke inschaling - Voormalige korpsen van rijkswacht, gemeentepolitie en gerechtelijke politie - Arresten Grondwettelijk Hof) (4-1165)      
  Algemene bespreking
4-96
p. 53-55 4-96 p. 53-55 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis ertoe strekkende de rechten van de ondervraagde of verdachte persoon te verruimen (Bijstand van een advocaat) (4-1741)      
  Voorstel van de dames Cťcile Thibaut en Freya Piryns
4-1741/1
p. 1-7 4-1741/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het bestraffingsmechanisme van de overschrijding van de toegestane cumul van het rustpensioen met een beroepsinkomen (4-1594)      
  Stemming en stemverklaringen van de dames Lieve Van Ermen, Sabine de Bethune, Freya Piryns en Christiane Vienne en de heren Patrik Vankrunkelsven, Hugo Coveliers, Louis Ide, Bart Tommelein, Philippe Moureaux, Benoit Hellings, Philippe Mahoux, Johan Vande Lanotte, Dirk Claes, Philippe Monfils, Jean-Paul Procureur en Jurgen Ceder
4-105
p. 9-14 4-105 p. 9-14 (PDF)
  4-105
p. 19 4-105 p. 19 (PDF)
Wetsvoorstel voor een steviger financiŽle grondslag voor de banken (Dynamische eigen middelen) (4-1743)      
  Voorstel van de heer Josť Daras en mevrouw Freya Piryns
4-1743/1
p. 1-13 4-1743/1 p. 1-13 (PDF)
Zwakke weggebruikers - Fietsers - Dragen van een fluovestje - Invoeren van een verplichting (4-3785)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-3785
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999