Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6197

van Freya Piryns (Groen!) d.d. 7 december 2009

aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Federale websites - Toegankelijkheid - AnySurferlabel

internet
internetsite
ministerie
faciliteiten voor gehandicapten

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2853

Vraag nr. 4-6197 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het AnySurferlabel is een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Websites met dit label zijn toegankelijk voor zowel blinden, slechtzienden, als ouderen, of personen met een motorische of auditieve handicap.

De federale overheid had zich geŽngageerd om uiterlijk tegen 1 oktober 2004 alle websites onder haar beheer te laten screenen door AnySurfer. Deze timing werd niet gehaald. De portaalsite van de federale overheid heeft wťl het AnySurferlabel.

Welke verdere stappen zijn er sinds 2004 genomen om alle websites van de overheid toegankelijker te maken voor personen met een handicap ?

Voldoen deze sites ondertussen wťl aan de voorwaarden om het AnySurferlabel te krijgen en/of hebben ze dit label gekregen ?

Indien dit niet het geval is, welke stappen gaat de geachte Staatssecretaris hiervoor nog ondernemen ?