Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-359

van Freya Piryns (Groen!) d.d. 17 november 2010

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Schijnhuwelijken - Rondzendbrief - Draaiboek

schijnhuwelijk
rondschrijven

Chronologie

17/11/2010Verzending vraag
18/1/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-358

Vraag nr. 5-359 d.d. 17 november 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In Antwerpen, Gent, Kortrijk en Mechelen bestaat er een cel Schijnhuwelijken die verdachte huwelijksaanvragen kan onderzoeken. Er is geen wettelijke basis voor, het statuut ervan is onduidelijk en de werking ervan wordt geregeld volgens zelf opgelegde normen.

Wel zijn in een rondzendbrief van 1999 enkele criteria omschreven die kunnen helpen in de beoordeling of een huwelijksaanvraag al dan niet een schijnhuwelijk is.

Op 10 oktober 2009 werd een nieuwe rondzendbrief met bijhorend draaiboek verzonden. Beide documenten zijn opgesteld als praktische leidraad voor politie en parketten. Deze documenten moeten voor uniformiteit zorgen in de behandeling van de aanvragen in de verschillende steden.

Dit draaiboek is niet publiek toegankelijk. In de huidige discussie rond de al dan niet verstrenging die zich opdringt inzake de aanpak van schijnhuwelijken is het niet meer dan logisch dat de politici die hierover mee moeten beslissen, inzage kunnen krijgen in de werking van de cellen schijnhuwelijk en in de criteria en normen die ze hanteren.

Wij vragen dan ook dat dit draaiboek ons wordt bezorgd.

Antwoord ontvangen op 18 januari 2011 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vraag.

Deze parlementaire vraag valt niet onder onze bevoegdheid, maar onder de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie.