Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4990

van Freya Piryns (Groen!) d.d. 6 november 2009

aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen

Migratiebeleid - Gezinshereniging - Inkomensvereisten - Engagement tot integratie

migratiebeleid
familiemigratie
integratie van migranten

Chronologie

6/11/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6168

Vraag nr. 4-4990 d.d. 6 november 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 9 oktober jongstleden bereikte het kernkabinet een akkoord over een aantal maatregelen rond migratiebeleid. In het persbericht stond er dat er “voor de gezinshereniging, aan de persoon wiens partner naar België komt, wordt gevraagd om aan te tonen dat hij een inkomen heeft dat minimaal overeenkomt met het leefloon van iemand met één persoon ten laste.” Verder konden we lezen dat er ook een “engagement tot integratie gevraagd wordt”.

Zou u me over deze twee elementen meer specifieke informatie kunnen geven?

Geldt de vereiste van een minimuminkomen voor iedere persoon die om gezinshereniging vraagt? Wordt er niet gekeken naar de financiële situatie van de partner die overkomt?

Worden er inkomenseisen gesteld wanneer het niet over een partner gaat, maar over andere familieleden?

Wat wordt er juist bedoeld met een engagement tot integratie? Is dit een soort verklaring die men moet ondertekenen? Of moeten er in het land van herkomst al stappen tot integratie ondernomen worden? Wordt er achteraf geverifieerd in welke mate het ‘engagement’ is nagekomen?