S. 5-1808 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de overeenkomsten tussen de Europese Unie en de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en diverse Staten inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen
Jacky Morael    Freya Piryns   

garantie van investeringen
buitenlandse investering
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
overeenkomst (EU)
bevordering van investeringen
internationale arbitrage in handelsgeschillen
investering in het buitenland
milieunorm
motie van het Parlement
duurzame ontwikkeling
sociale norm
herziening van een overeenkomst
bilaterale overeenkomst
Internationale Arbeidsorganisatie
Verdrag van Lissabon
sociale clausule

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1808/1 5-1808/1 (PDF) Voorstel van resolutie 11/10/2012
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/10/2012   Indiening Doc. 5-1808/1 5-1808/1 (PDF)
18/10/2012   Inoverwegingneming
18/10/2012   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
18/10/2012   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd