Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8973

van Freya Piryns (Groen) d.d. 7 mei 2013

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie

Asielprocedure - Alleenstaande moeders - Aantallen

ongehuwde ouder
politiek asiel
illegale migratie
officiŽle statistiek
asielzoeker

Chronologie

7/5/2013Verzending vraag
30/5/2013Antwoord

Vraag nr. 5-8973 d.d. 7 mei 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Zijn er cijfers beschikbaar over het aantal alleenstaande moeders dat zich in een asielprocedure bevindt?

Zo ja, zou u me in dat geval deze cijfers voor de laatste 5 jaar kunnen bezorgen, alsook de cijfers van het aantal vrouwen dat effectief asiel of een andere vorm van bescherming krijgt?

Antwoord ontvangen op 30 mei 2013 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

Noch de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) noch het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) beschikt over cijfergegevens van het aantal alleenstaande moeders dat zich in een asielprocedure bevindt. De gevraagde gegevens niet zomaar uit hun database gehaald worden. Er worden wel specifieke statistieken bijgehouden inzake Niet begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) en het CGVS kan ook data trekken op van gecodeerde vluchtmotieven (zoals gendergebonden motieven). Er bestaat echter geen asielcriterium “alleenstaande moeder”.

Internationaal gebruikt de United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) wel de term “woman-at-risk” als categorie van kwetsbare vluchtelingen die extra bescherming nodig hebben (bijvoorbeeld in kampsituaties) of prioritair in aanmerking komen voor hervestiging. Daarbij horen ook alleenstaande moeders met kinderen of zonder volwassen mannelijk familielid of beschermer (uit landen zoals Afghanistan, …), maar ook UNHCR kan dit niet zomaar in cijfers uitdrukken.