Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9355

van Freya Piryns (Groen) d.d. 14 juni 2013

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie

Collectieve regularisatie van 2009 - Cijfergegevens

politiek asiel
illegale migratie
officiŽle statistiek
verblijfsrecht
asielzoeker

Chronologie

14/6/2013Verzending vraag
23/8/2013Antwoord

Vraag nr. 5-9355 d.d. 14 juni 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Bij de collectieve regularisatie in 2009 konden tussen 15 september en 15 december 2009 aanvragen of aanvullingen van bestaande aanvragen gebeuren. Dit in het kader van een nieuw regularisatiecriterium, met name de duurzame lokale verankering. De aanvragers moesten sinds 31 maart 2007 ononderbroken in BelgiŽ verblijven en een duurzame lokale verankering kunnen aantonen.

We zijn ondertussen bijna vier jaar verder. In een aantal persverklaringen stelde de staatssecretaris dat de campagne ondertussen administratief afgerond zou zijn.

Graag kreeg ik een overzicht van de aanvragen en de beslissingen.

1) Kan de staatssecretaris me informeren over het totale aantal aanvragen in het kader van de collectieve regularisatie tussen 15 september en 15 december 2009?

2) Vanuit welke woonplaats werden de aanvragen ingediend? Beschikt zij over cijfers per gewest en voor de grote steden?

3) Hoeveel dossiers zijn ondertussen behandeld of zijn er nog dossiers in behandeling?

4) Welke beslissingen zijn er genomen (definitieve regularisaties, tijdelijk, weigeringen)?

5) Kan zij me informeren over de beslissingsgronden bij de goedgekeurde regularisaties?

6) Heeft zij opdracht gegeven te onderzoeken wat de gevolgen zijn van de regularisatie voor de integratie van de betrokkenen en dit in beeld te brengen, zoals dat in beperkte mate ook na de regularisatie van 2001 gebeurde?

Antwoord ontvangen op 23 augustus 2013 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vraag.

1. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) heeft geen precieze cijfers betreffende het aantal aanvragen die werden ingediend in toepassing van de instructie van 19 juli 2009 aangezien de gemeentebesturen deze aanvragen veelal laattijdig hebben overgemaakt gelet op de noodzaak om voorafgaandelijk een adrescontrole uit te voeren. De gemeenten hebben anderzijds, ook de mogelijkheid om te weigeren een regularisatieaanvraag in overweging te nemen, met name, wanneer blijkt uit de adrescontrole dat de aanvrager niet effectief op het grondgebied van de gemeente verblijft.

2. De DVZ houdt geen gemeentelijke of gewestelijke statistieken bij betreffende een of ander aspect van de regularisatiecampagne.

3 – 4 – 5. Tijdens de eerste semester van 2013 werden 339 regularisatiebeslissingen genomen wegens duurzame lokale verankering. Het gaat voornamelijk om dossiers waarin een arbeidskaart moest worden voorgelegd. DVZ heeft namelijk aan 1 316 personen laten weten dat zij in aanmerking komen voor een tijdelijke regularisatie op basis van het punt 2.8B van de oude instructie mits zij een arbeidskaart B bekomen bij het bevoegde Gewest. De DVZ zal deze dossiers dus pas kunnen afsluiten als de Gewesten een beslissing genomen hebben.

Tussen augustus 2009 en juni 2013 werden 25 378 beslissingen tot regularisatie genomen op basis van de criteria van de instructie op een totaal van 31 928 beslissingen tot regularisatie (met inbegrip medische regularisatie). 16 901 beslissingen werden gemotiveerd door duurzame lokale verankering waarvan 13 330 beslissingen op basis van een lokale duurzame verankering en een ononderbroken verblijf van vijf jaar (oud criterium 2.8A), hetgeen overeenstemt met 19 733 personen. Het gaat in dit geval om definitieve regularisaties. 5 510 personen werden niet geregulariseerd. 3 517 beslissingen tot regularisatie werden genomen op basis van duurzame lokale verankering door arbeid (oud criterium 2.8B), wat overeenstemt met 4 279 personen. Deze laatste regularisaties zijn tijdelijk. 5 506 personen werden niet geregulariseerd. De andere regularisatiecriteria (lange asielprocedure ...) zijn goed voor 8 477 dossiers.

6. Aangezien de integratie van vreemdelingen niet tot mijn bevoegdheden behoort, kan ik u enkel informeren over de opvolging van deze regularisatie.