Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-362

van Freya Piryns (Groen!) d.d. 17 november 2010

aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen

Asielaanvragen - Aantallen - Eerste aanvragen - Meervoudige aanvragen

politiek asiel
officiŽle statistiek
asielzoeker

Chronologie

17/11/2010Verzending vraag
8/2/2011Antwoord

Vraag nr. 5-362 d.d. 17 november 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Geregeld wordt vanuit verschillende hoeken geschermd met cijfers over het aantal asielaanvragen in BelgiŽ en in de ons omringende landen. Het is echter niet altijd duidelijk of het daarbij over eerste aanvragen gaat of dat ook de meervoudige aanvragen worden meegeteld.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Wordt er in de officiŽle cijfers voor het aantal asielaanvragen in BelgiŽ uitsluitend rekening gehouden met de eerste aanvragen, of worden de meervoudige aanvragen ook meegeteld?

2) Wat zijn de cijfers voor 2007, 2008 en 2009 voor de eerste aanvragen?

3) Hoeveel meervoudige aanvragen waren er in 2007, 2008 en 2009, uitgesplitst naargelang de hoeveelste aanvraag (tweede, derde, Ö)?

Antwoord ontvangen op 8 februari 2011 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

1) In de cijfers die het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) verspreidt met betrekking tot het aantal asielaanvragen worden zowel de enkelvoudige als meervoudige asielaanvragen opgenomen.

2)

3)

De uitsplitsing naargelang de hoeveelste aanvraag gebeurt vanuit de databank van het CGVS. Een beperkte marge van verschil is merkbaar tussen de cijfers van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en het CGVS. Dit is het gevolg van het kleine encoderingsverschillen. Deze cijfers zijn bijgevolg indicatief.

De hieronder tabel leest als volgt:

In 2007 werden 2 097 tweede asielaanvragen ingediend, 622 derde, 201 vierde enz.

In 2008 werden 2 033 tweede asielaanvragen ingediend, 777 derde, 349 vierde enz.

In 2008 waren er twee asielaanvragen die een dertiende aanvraag betroffen.

In 2009 werden 2 117 tweede, 843 derde en 459 vierde asielaanvragen ingediend enz. In 2009 waren er twee asielaanvragen die een drieëntwintigste aanvraag betroffen.


2007

2008

2009

Aanvraag

Totaal

Meervoudige aanvragen

%

Totaal

Meervoudige aanvragen

%

Totaal

Meervoudige aanvragen

%

DVZ

11 115

2 756

25%

12 252

3 331

27%

17 186

4 261

25%

 


CGVS


3 0733 5594 474


1


2


2 0972 0332 117


3


622777843


4


201349459


5


90176310


6


3491211


7


1653140


8


1133111


9


22374


10

1347


11

641


12

329


13

222


14
18


15
11


16
11


17
10


18
6


19
4


20
4


21
2


22
2


23
2