S. 4-477 Dossierfiche K. 52-404

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen in verzekeringsaangelegenheden
Bart Tommelein  

gelijke behandeling van man en vrouw
gelijke behandeling
bestrijding van discriminatie
verzekeringspremie
verzekering
sociale zekerheid
nationale uitvoeringsmaatregel
levensverzekering
Financial Services and Markets Authority
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-404/1 Wetsvoorstel 21/11/2007
K. 52-404/2 Amendementen 4/12/2007
K. 52-404/3 Amendementen 11/12/2007
K. 52-404/4 Tekst aangenomen door de commissie 12/12/2007
K. 52-404/5 Verslag namens de commissie 12/12/2007
K. 52-404/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/12/2007
4-477/1 4-477/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 14/12/2007
4-477/2 4-477/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/12/2007
4-477/3 4-477/3 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 20/12/2007
4-477/4 4-477/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 28/12/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
21/11/2007   Indiening Doc. K. 52-404/1
22/11/2007   Inoverwegingneming
22/11/2007   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 6, p. 30-31
11/12/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 52-404/5
12/12/2007   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
13/12/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 9, p. 56-75
13/12/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+94/-37/o1)
Integraal verslag nr. 10, p. 15
Hand. 4-8 Hand. 4-8 (PDF)
Doc. K. 52-404/6
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/12/2007   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
12/12/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Van Nieuwkerke
12/12/2007   Bespreking
12/12/2007   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
13/12/2007   Inschrijving op agenda
14/12/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
14/12/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-477/1 4-477/1 (PDF)
14/12/2007   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
20/12/2007   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 4-477/3 4-477/3 (PDF)
20/12/2007   Algemene bespreking Hand. 4-9 Hand. 4-9 (PDF)
20/12/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-9 Hand. 4-9 (PDF)
20/12/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+36/-15/o0)
De stemming vond plaats op 21.12.2007
Doc. 4-477/4 4-477/4 (PDF)
20/12/2007   Aanneming zonder amendering
14/12/2007   Verzending naar commissie
18/12/2007   Inschrijving op agenda
18/12/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Van Nieuwkerke
18/12/2007   Bespreking
18/12/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+5/-4/o2)
18/12/2007   Aanneming zonder amendering
19/12/2007   Inschrijving op agenda
19/12/2007   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
Doc. 4-477/2 4-477/2 (PDF)
21/12/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
21/12/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/12/2007   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2007   Bekendmaking (66175-66176)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 13/12/2007
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 12/12/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 20/12/2007
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/12/2007, 19/12/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/12/2007 15 14/1/2008
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 15/12/2007 60 28/2/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/12/2007 31/12/2007, blz 66175-66176