S. 5-1515 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën, wat de oprichting van een nationaal register van de rechterlijke beslissingen betreft
Zakia Khattabi    Mieke Vogels    Freya Piryns   

vonnis
gegevensbank
toegang tot de informatie
alimentatieplicht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1515/1 5-1515/1 (PDF) Wetsvoorstel 2/3/2012
5-1515/2 5-1515/2 (PDF) Verslag namens de commissie 12/2/2014
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
2/3/2012   Indiening Doc. 5-1515/1 5-1515/1 (PDF)
19/4/2012   Inoverwegingneming
19/4/2012   Verzending naar commissie: Justitie
14/3/2013   Verzending naar een andere commissie: Financiën en Economische Aangelegenheden
21/2/2014   Inschrijving op agenda
27/2/2014   Algemene bespreking Hand. 5-143 Hand. 5-143 (PDF)
  Commissie: Justitie
19/4/2012   Verzending naar commissie
14/3/2013   Herverzending naar een andere commissie
14/3/2013   Verzending naar een andere commissie
27/3/2013   Inschrijving op agenda
27/3/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Marie Arena
27/3/2013   Hoorzitting met prof. J. Pacolet en de heer Frederic Dewispelaere van HIVA-KULeuven
27/3/2013   Hoorzitting met de heer Tom Boelaert, administrateur niet-fiscale Invordering van de dienst DAVO, FOD Financien
27/3/2013   Hoorzitting met mevrouw Geneviève Pihard, Evaluatiecommissie DAVO
27/3/2013   Hoorzitting met mevrouw Christine Dekoninck, secretaris van de afdeling OCMW's, AVCB-VSGB
27/3/2013   Hoorzitting met mevrouw Marie-Thérèse Coenen, vertegenwoordiger van het Platform Alimentatiefonds
5/2/2014   Inschrijving op agenda
5/2/2014   Bespreking
12/2/2014   Inschrijving op agenda
12/2/2014   Bespreking
12/2/2014   Vervalt
ten gevolge van de aanneming van het wetsvoorstel nr. 5-2476
13/3/2014   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 27/2/2014
Commissie: Justitie
Opnieuw verzonden  
Commissie: Financiën en Economische Aangelegenheden
Vervallen 27/3/2013, 5/2/2014, 12/2/2014