S. 5-927 Dossierfiche                  

Resolutie betreffende de opmaak van het Elfde Europees Ontwikkelingsfonds
Olga Zrihen    Marie Arena   

ontwikkelingshulp
ACS-EU-samenwerking
motie van het Parlement
Overeenkomst van Cotonou
ACS-landen
EOF

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-927/1 5-927/1 (PDF) Voorstel van resolutie 31/3/2011
5-927/2 5-927/2 (PDF) Amendementen 12/7/2011
5-927/3 5-927/3 (PDF) Amendementen 25/5/2012
5-927/4 5-927/4 (PDF) Verslag namens de commissie 26/6/2012
5-927/5 5-927/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 26/6/2012
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
31/3/2011   Indiening Doc. 5-927/1 5-927/1 (PDF)
5/5/2011   Inoverwegingneming
5/5/2011   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
14/6/2012   Inschrijving op agenda
21/6/2012   Inschrijving op agenda
28/6/2012   Algemene bespreking Hand. 5-69 Hand. 5-69 (PDF)
28/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+37/-0/o17) Hand. 5-69 Hand. 5-69 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
5/5/2011   Verzending naar commissie
12/7/2011   Inschrijving op agenda
12/7/2011   Uitgesteld
15/5/2012   Inschrijving op agenda
15/5/2012   Niet behandeld
29/5/2012   Inschrijving op agenda
29/5/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
29/5/2012   Bespreking
5/6/2012   Inschrijving op agenda
5/6/2012   Stemming over het geheel: geamendeerd (+7/-0/o2)
5/6/2012   Aanneming na amendering
26/6/2012   Inschrijving op agenda
26/6/2012   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 5-927/4 5-927/4 (PDF)
26/6/2012   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-927/5 5-927/5 (PDF)
28/6/2012   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de eerste minister, aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken en aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 28/6/2012
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 29/5/2012, 5/6/2012, 26/6/2012