S. 4-252 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het herstel van de door de ramp in Bhopal veroorzaakte schade
Isabelle Durant    Vera Dua    Josy Dubiť    Freya Piryns   

chemisch ongeval
India
vergoeding
hulp aan getroffenen
ramp door menselijk toedoen
chemische industrie
overheidscontract
chemische verontreiniging
aansprakelijkheid voor milieuschade
industrieel risico
giftige stof
motie van het Parlement
bedrijfsongeval
overheidsopdrachten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-252/1 4-252/1 (PDF) Voorstel van resolutie 9/10/2007
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/10/2007   Indiening
Herindiening 3-994/1.
Doc. 4-252/1 4-252/1 (PDF)
25/10/2007   Inoverwegingneming
25/10/2007   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
25/10/2007   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd