Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-103

van Freya Piryns (Groen!) d.d. 3 september 2010

aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen

Verblijfsvergunningen - Gezinshereniging - Aantallen - Huwelijksmigratie

verblijfsrecht
familiemigratie
huwelijk
officiŽle statistiek

Chronologie

3/9/2010Verzending vraag
8/2/2011Antwoord

Vraag nr. 5-103 d.d. 3 september 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het recht op gezinshereniging is een van de wettelijke manieren om een legaal verblijf in ons land te verwerven. In de debatten over de toepassing hiervan gaat het vaak over inschattingen, maar lijken basisgegevens te ontbreken over het aantal personen hier gebruik van maakt.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

- Hoeveel mensen dienen per jaar een aanvraag tot verblijfsvergunning in op basis van gezinshereniging? Is er een evolutie tussen 2005 en vandaag?

o In hoeveel gevallen gaat het om huwelijksmigratie?

o In hoeveel gevallen gaat het om ouders van reeds in BelgiŽ verblijvende personen?

o In hoeveel gevallen gaat het om kinderen van reeds in BelgiŽ verblijvende personen?

- Bestaan er cijfers over het aantal huwelijken na huwelijksmigratie dat snel misloopt (in de periode voor de verblijfspapieren definitief zijn, of binnen de zes maanden nadat de verblijfspapieren definitief zijn)? Ligt het aantal echtscheidingen in deze groep significant hoger, en zo ja hoeveel hoger?

- Bestaan er gegevens over of is er al onderzoek gedaan naar de situatie van de personen die via huwelijksmigratie een partner laten overkomen? Wat is hun profiel, hun opleidingsniveau en hun economische situatie?

- Wat is het profiel van migranten die op huwelijksmigratie een beroep doen? Wat is hun opleidingsniveau en wat was hun economische situatie in hun thuisland? Bestaan er gegevens of onderzoek over hun sociale en economische situatie in de jaren nadat ze zich in BelgiŽ gevestigd hebben?

Antwoord ontvangen op 8 februari 2011 :

1. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) kan enkel de cijfers sinds het jaar 2007 geven.

De hieronder vermelde cijfers hebben betrekking op alle personen die in het kader van de gezinshereniging toegelaten of gemachtigd werden tot een verblijf in België, onafhankelijk van het feit of het verzoek in België of in het buitenland (D-visum) werd ingediend.

a) Aantal aanvaarde verzoeken in 2007 = 27 349 (manueel getelde statistieken).

b) Aantal aanvaarde verzoeken in 2008 = 23 249 (van 1 april 2008 tot 31 december 2008) = 30 997 (met extrapolatie over een jaar).

Opmerking : Voor het jaar 2008 werden de statistieken op basis van het Rijksregister opgesteld. Ze hebben enkel op een periode van 9 maanden (van 1 april 2008 tot 31 december 2008) betrekking. Voor het jaar moet er dus een extrapolatie gemaakt worden. De vermelding van de reden van de immigratie door de gemeentebesturen (IT 202) kon pas vanaf deze datum uitgevoerd worden.

c) Aantal aanvaarde verzoeken in 2009 = 43 266.

d) Aantal aanvaarde verzoeken van 1 januari 2010 tot 30 september 2010 = 29 305.

Met betrekking tot de gezinshereniging van echtgenoten, bloedverwanten in opgaande lijn en bloedverwanten in neergaande lijn kan de DVZ enkel cijfers vanaf 2008 geven, aangezien er pas sinds de DVZ een beroep doet op het Rijksregister om zijn statistieken op te stellen een onderscheid kan worden gemaakt tussen deze categorieën.

Voor het jaar 2008 zal de DVZ pas vanaf 1 april 2008 precieze cijfers, die dus representatief zijn voor een periode van negen maanden, kunnen geven.

a) Van 1 april 2008 tot 31 december 2008

Gezinshereniging van echtgenoten = 15 270 (indien extrapolatie = 20 360)

Gezinshereniging van bloedverwanten in opgaande lijn = 1 298 (indien extrapolatie = 1 730).

Bloedverwanten in neergaande lijn = 6 681 (indien extrapolatie = 8 908).

b) In 2009

Gezinshereniging van echtgenoten = 26 533.

Gezinshereniging van bloedverwanten in opgaande lijn = 2 631.

Gezinshereniging van bloedverwanten in neergaande lijn = 14 102.

c) In 2010 (van 1 januari 2010 tot 30 september 2010)

Gezinshereniging van echtgenoten = 16 586.

Gezinshereniging van bloedverwanten in opgaande lijn = 1 842.

Gezinshereniging van bloedverwanten in neergaande lijn = 10 877.

2. De statistieken van de DVZ inzake dit migratieaspect hebben enkel betrekking op het aantal beslissingen tot intrekking van een verblijfstitel wegens het verdwijnen van de gezinscel (zonder te kunnen preciseren of er een echtscheiding was, of zonder het moment van de scheiding te dateren).

Deze statistieken werden sinds januari 2008 bijgehouden.

In 2008 = 312

In 2009 = 828

In 2010 (van 1januari 2010 tot 30 september 2010) = 1 109.

3. en 4. De DVZ heeft als doelstelling om zoveel mogelijk relevante statistische gegevens bij te houden over het vreemdelingenbeleid, wat uiteraard haar kerntaak is. Het betreft meer bepaald cijfergegevens over de toegang tot het grondgebied, het verblijf en de vestiging in België en de verwijdering van illegaal verblijvende vreemdelingen. Sociologische achtergronden en economische profielen vallen hier niet onder. Ik verwijs hiervoor onder meer naar mijn collega van Maatschappelijke Integratie en de bevoegde deelstatelijke autoriteiten.