S. 5-42 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de algemene maatschappelijke aanvaarding en gelijkschakeling van holebi's
Martine Taelman    Freya Piryns    Guy Swennen   

genderidentiteit
gezinsuitkering
discriminatie op grond van seksuele geaardheid
vaderschapsverlof
motie van het Parlement
bestrijding van discriminatie
gelijke behandeling
aids
seksuele minderheid
internationale adoptie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-42/1 5-42/1 (PDF) Voorstel van resolutie 2/9/2010
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
2/9/2010   Indiening Doc. 5-42/1 5-42/1 (PDF)
12/10/2010   Inoverwegingneming
12/10/2010   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
12/10/2010   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd