Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5157

van Freya Piryns (Groen!) d.d. 10 januari 2012

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie

Asielcrisis - Lokale opvanginitiatieven - Aantal - Evolutie

politiek asiel
Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers
sociale voorzieningen
OCMW
asielzoeker

Chronologie

10/1/2012Verzending vraag
14/3/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3843

Vraag nr. 5-5157 d.d. 10 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Met het oog op het bezweren van de crisis in de asielopvang heeft de regering eind 2010 beslist om 2000 extra lokale opvanginitiatieven (LOI's) op te richten via de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW's).

1) Hoeveel opvangplaatsen in LOI's zijn er het afgelopen jaar bijgekomen?

2) En hoeveel LOI's zijn er het afgelopen jaar afgebouwd of volledig gestopt?

3) Wat is met andere woorden de totale balans?

- hoeveel plaatsen in LOI's zijn er netto bijgekomen in 2011 (extra plaatsen min de afgebouwde plaatsen) ?

- Wat is het totale aantal plaatsen dat op dit moment beschikbaar is in BelgiŽ in LOI's?

Antwoord ontvangen op 14 maart 2012 :

In antwoord op uw vraag,

1. In 2011 werden 859 nieuwe opvangplaatsen in LOI’s gecreëerd.

2. 23 opvangplaatsen in LOI werden volledig stopgezet in 2011.

3. a. De netto aangroei van de opvangplaatsen in LOI’s bedroeg 836 plaatsen in 2011.

b. Het totale aantal opvangplaatsen in LOI’s op 23 februari 2012 bedroeg 9 157 opvangplaatsen.