Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9333

van Freya Piryns (Groen) d.d. 12 juni 2013

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie

Terugkeerbeleid - Vrijwillige en gedwongen terugkeer - Budget

illegale migratie
politiek asiel
remigratie
officiŰle statistiek
Dienst Vreemdelingenzaken
Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers
asielzoeker

Chronologie

12/6/2013Verzending vraag
31/7/2013Antwoord

Vraag nr. 5-9333 d.d. 12 juni 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan de staatssecretaris me de volgende cijfers bezorgen, telkens voor de jongste vijf jaar?

1) Het jaarlijkse totale bedrag voor vrijwillige terugkeer?

- Onderverdeeld in terugkeerpremies en re´ntegratiesteun (re´ntegratiefonds, Europees terugkeerfonds, kwetsbare groepen)?

- Is er elk jaar voldoende budget? Zo nee, op welk moment in het jaar is het budget uitgeput?

Antwoord ontvangen op 31 juli 2013 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vraag.

1) Het jaarlijkse nationale budget voor het terugkeerprogramma wordt beheerd door het Federaal Agentschap voor opvang van asielzoekers (FEDASIL) en is opgesplitst in uitgaven voor de vrijwillige terugkeer en het nationaal reïntegratiefonds. Fedasil werkt voor de uitvoering van het programma samen met twee partners, IOM en Caritas.

De uitgaven voor de terugkeer (tickets, terugbetaling van reisdocumenten, onkostenvergoeding voor de terugkeerpartners, …) en terugkeerpremies zijn hier de zwaarste kosten. De rest van dit bedrag is bestemd voor dossierbehandeling, terugkeerbegeleiding, communicatie, overhead en de financiering van de lokale reïntegratiepartners die in het land van herkomst de terugkeerder opvangen en verder begeleiden.

 

 

2009

2010

2011

2012

2013 (Budget)

533.04 Vrijwillige Terugkeer

Totaal

5.066.859

5.232.725

5.511.990

6.505.518

6.512.400

Vrijwillige terugkeer

4.436.209

4.468.723

4.743.925

5.406.545

5.579.790

Waarvan Terugkeeruitgaven

1.706.760

1.785.017

2.019.976

2.538.516

2.277.319

Waarvan Terugkeerpremies

531.406

569.625

632.780

772.030

862.500

Reïntegratiefonds

630.650

764.003

768.065

1.098.973

932.610

De continuïteit van het programma dat met nationale middelen wordt gefinancierd (vrijwillige terugkeer + nationale reïntegratiefonds) komt nooit in het gedrang. De benodigde middelen worden begroot op basis van de resultaten van de voorgaande jaren. In geval van dreigende budgetoverschrijding worden tijdig interne transfers uitgevoerd om een maximale continuïteit van het programma te verzekeren. Bovendien werden striktere criteria bepaald om het budget beter te beheren.

Het percentage personen dat terugkeert met reïntegratiesteun neemt stelselmatig toe. De invoering van criteria heeft deze stijgende tendens niet veranderd.

 

 

VT

Reïntegratie

% reïntegratie

Aantal vrijwillige terugkeer met reïntegratiesteun

2008

2.669

1.000

37%

2009

2.659

701

26%

2010

2.957

961

32%

2011

3.358

1.278

38%

2012

4.694

1.992

42%

De gemiddelde kost die hieronder wordt gegeven houdt enkel rekening met de operationele kostprijs van de terugkeer (= reistitel, terugbetaling reisdocumenten, onkostenvergoeding voor de terugkeerpartner, terugkeerpremies en nationale en Europese reïntegratiesteun).Gemiddelde

Gemiddelde per vrijwillige terugkeerder

2009

1.455 €

2010

1.393 €

2011

1.317 €

2012

1.152 €

2013 (budget)

1.103 €

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) heeft zelf geen specifiek budget voor vrijwillige terugkeer. De DVZ geeft evenmin rechtstreekse steun aan vrijwillige terugkeerders zoals IOM doet.

De DVZ legde in 2011 en 2012 bussen in voor vrijwillige terugkeer naar de Balkan. Dit ging over een totaal bedrag van 106 270 euro (in 2011 : 13 400 euro en in 2012 : 92 870 euro). Het betrof de terugkeer van 705 personen (2011 : 157, 2012 : 548).

2) Het jaarlijkse totale bedrag voor de gedwongen terugkeer voor de DVZ betreft de gerealiseerde uitgaven (vereffeningen) van vliegtuigtickets, beveiligde vluchten, eventuele escortes federale politie (exclusief personeelskosten), medische kosten, kosten voor ambassades (onder andere reisdocumenten), kosten voor gemeenten en politiediensten maar zonder bijvoorbeeld de kosten van verblijf in gesloten centra of de personeelskosten.


 

Jaarlijks totaalbedrag

Gemiddelde

Gemiddelde per gedwongen terugkeer

2008

5.818.000 €

1.422 €

2009

6.208.000 €

1.638 €

2010

6.695.000 €

1.867 €

2011

7.329.000 €

1.977 €

2012

8.070.000 €

2.097 €