Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3843

van Freya Piryns (Groen!) d.d. 1 december 2011

aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Asielcrisis - Lokale opvanginitiatieven - Aantal - Evolutie

politiek asiel
Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers
sociale voorzieningen
OCMW
asielzoeker

Chronologie

1/12/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5157

Vraag nr. 5-3843 d.d. 1 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Met het oog op het bezweren van de crisis in de asielopvang heeft de regering eind 2010 beslist om 2000 extra lokale opvanginitiatieven (LOI's) op te richten via de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW's).

1) Hoeveel opvangplaatsen in LOI's zijn er het afgelopen jaar bijgekomen?

2) En hoeveel LOI's zijn er het afgelopen jaar afgebouwd of volledig gestopt?

3) Wat is met andere woorden de totale balans?

- hoeveel plaatsen in LOI's zijn er netto bijgekomen in 2011 (extra plaatsen min de afgebouwde plaatsen) ?

- Wat is het totale aantal plaatsen dat op dit moment beschikbaar is in BelgiŽ in LOI's?