S. 5-1051 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 74/9 in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzake het verbod op het opsluiten van minderjarigen in gesloten centra
Freya Piryns    Claudia Niessen   

kind
minderjarigheid
rechten van het kind
gevangenisstraf
gezin
buitenlandse staatsburger
illegale migratie
asielzoeker
vreemdelingenrecht
politiek asiel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1051/1 5-1051/1 (PDF) Wetsvoorstel 27/5/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/5/2011   Indiening Doc. 5-1051/1 5-1051/1 (PDF)
9/6/2011   Inoverwegingneming
9/6/2011   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
9/6/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd