S. 5-1491 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen, wat betreft de bescherming van ambtenaren die melding maken van onregelmatigheden
Jacky Morael    Freya Piryns    Mieke Vogels    Claudia Niessen    CÚcile Thibaut   

ambtenaar
corruptie
overheidsapparaat
tuchtprocedure
vrijheid van meningsuiting
overheidsadministratie
fraude
rechten van de ambtenaar
klokkenluiden
bemiddelaar

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1491/1 5-1491/1 (PDF) Wetsvoorstel 17/2/2012
5-1491/2 5-1491/2 (PDF) Advies van de Raad van State 18/12/2012
5-1491/3 5-1491/3 (PDF) Verslag namens de commissie 23/4/2013
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/2/2012   Indiening Doc. 5-1491/1 5-1491/1 (PDF)
1/3/2012   Inoverwegingneming
1/3/2012   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
12/3/2012   Externe adviesaanvraag: Raad van State
18/12/2012   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 5-1491/2 5-1491/2 (PDF)
25/4/2013   Inschrijving op agenda
2/5/2013   Algemene bespreking Hand. 5-101 Hand. 5-101 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
1/3/2012   Verzending naar commissie
6/3/2012   Inschrijving op agenda
6/3/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Lieve Maes
6/3/2012   Bespreking
6/3/2012   Commissie wenst extern advies: Raad van State
8/1/2013   Inschrijving op agenda
8/1/2013   Bespreking
22/1/2013   Inschrijving op agenda
22/1/2013   Bespreking
26/2/2013   Inschrijving op agenda
26/2/2013   Bespreking
19/3/2013   Inschrijving op agenda
19/3/2013   Hoorzitting met mevrouw C. De Bruecker en de heer Schuermans, federale ombudsmannen
19/3/2013   Hoorzitting met de heer B. Hubeau, professor aan de universiteit Antwerpen
19/3/2013   Hoorzitting met professor P. De Roeck, auditeur-generaal integriteitsbeleid, Bureau voor Ambtelijke Ethiek en Deontologie, FOD Budget en Beheerscontrole
23/4/2013   Inschrijving op agenda
23/4/2013   Vervalt
Het wetsontwerp nr. 5-217 in zijn geheel is aangenomen met 11 stemmen bij 2 onthoudingen.- Ten gevolge hiervan vervalt het wetsvoorstel nr. 5-1491.
30/4/2013   Inschrijving op agenda
30/4/2013   Goedkeuring verslag
eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
2/5/2013   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 2/5/2013
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Vervallen 6/3/2012, 8/1/2013, 22/1/2013, 26/2/2013, 19/3/2013, 30/4/2013