Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5541

van Freya Piryns (Groen) d.d. 8 februari 2012

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie

Asielzoekers - FinanciŽle steun - Evolutie

politiek asiel
Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers
officiŽle statistiek
asielzoeker

Chronologie

8/2/2012Verzending vraag
25/5/2012Antwoord

Vraag nr. 5-5541 d.d. 8 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In uw discours over het bestrijden van de opvangcrisis vernoemt het verlenen van financiŽle steun aan asielzoekers een van de elementen die voor een aanzuigeffect naar ons land zorgen.

Kan u me de cijfers bezorgen van het aantal asielzoekers dat sinds 2009 financiŽle steun heeft gekregen, in vergelijking tot het totaal aantal aangekomen asielzoekers, bij gebrek aan materiŽle opvangmogelijkheden?

Antwoord ontvangen op 25 mei 2012 :

In 2009 waren er 7 073 asielzoekers aan wie financiële steun werd verleend. Voor 2010 betrof dit 6 222. Het totaal aantal asielaanvragen voor die jaren betrof respectievelijk 17 186 en 19 941.

Ik kan u het cijfer voor 2011 nog niet meedelen aangezien Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW’s) één jaar, te rekenen van het einde van het kwartaal in dewelke de steun verleend werd, de tijd hebben om hun kostenstaten in te dienen.