Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2645

van Freya Piryns (Groen!) d.d. 29 juni 2011

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Meenemen van fietsen op de trein - Duidelijkere informatie voor de fietsers - Aanpassing van de tarieven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
tweewielig voertuig

Chronologie

29/6/2011Verzending vraag
10/8/2011Antwoord

Vraag nr. 5-2645 d.d. 29 juni 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een fiets meenemen op de trein in BelgiŽ is mogelijk, maar de praktijk werkt meestal eerder ontmoedigend voor fietsers. Vandaag moet een reiziger bij het binnenrijden van de trein bijvoorbeeld nog altijd gissen waar het fietscompartiment zich situeert in het treinstel. De treinbegeleider weet meestal ook niet op voorhand of er fietsers meerijden. Dit leidt tot vertragingen en vermijdbare frustraties van zowel treinbegeleider, fietser als andere passagiers.

De tarifering voor fietsen is overigens enkel gericht op de occasionele, langeafstandsreiziger. Een aangepast prijsbeleid voor kortere afstanden en voor frequente fietsreizigers zou daarom kunnen worden uitgewerkt. Men zou de prijs voor het transport van een fiets kunnen vastleggen op 10 % van het bijhorende reizigersbiljet en een abonnementsysteem ter waarde van vijftig euro per jaar kunnen invoeren.

Is de minister bereid om deze zaken op te nemen in het beheerscontract met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) en Infrabel?

Antwoord ontvangen op 10 augustus 2011 :

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-Groep deelt mee dat:

In het Beheerscontract met de NMBS is in artikel 41 voorzien dat de NMBS een beleid moet blijven onderschrijven ter bevordering van het gebruik van de fiets, door middel van multifunctionele ruimtes in nieuw en te renoveren reizigersmaterieel en een onderzoek naar de mogelijkheid voor een aantrekkelijker tarief voor het meenemen van fietsen op korte afstand.

NMBS hecht veel belang aan een goede multimodaliteit en neemt dit punt dan ook ter harte.

NMBS voert momenteel een duidelijke politiek inzake het meenemen van fietsen aan boord van de trein.

Het huidige rollend materieel legt strikte beperkingen op inzake het vervoer van ‘gewone’ fietsen of tandems. Het is namelijk zo dat elke trein slechts een beperkt aantal plaatsen voorziet voor het meenemen van een fiets of tandem. Het meenemen van deze fietsen vereist ook steeds een extra tussenkomst van het treinbegeleidingspersoneel.

In het nieuwe reizigersmaterieel worden multifunctionele ruimtes voorzien, waarin plaats is voor bijvoorbeeld een aantal fietsen. De eigenaar kan daar ook bij zijn fiets blijven. Een aantal van de nieuwe dubbeldekrijtuigen M6 zijn al voorzien van een multifunctionele ruimte. Ook bij de vernieuwing van de drieledige motorstellen van het type Break worden multifunctionele ruimtes voorzien, net zoals in de bestelde Desiro-motorstellen.

Zolang er niet meer ruimtes voor fietsen in de treinen beschikbaar zijn, biedt de invoering van een speciaal tarief voor frequente gebruikers of voor korte afstanden geen meerwaarde.

NMBS promoot echter het vervoer van plooifietsen. Dit is namelijk gratis omdat de plooifiets door de reiziger zelf kan worden meegenomen, zonder dat hiervoor een extra tussenkomst van het verkoop- of begeleidingspersoneel dient te gebeuren. Bovendien kan de plooifiets tussen of onder de zitplaatsen in de trein geplaatst worden, waardoor de plooifiets de andere reizigers niet hindert. Dit is vooral belangrijk tijdens de piekuren omdat op deze manier geen zitplaatsen van andere reizigers verloren gaan.

Ook in het huidig Beheerscontract met de Holding wordt de fiets prioritair naar voren geschoven in het kader van het station als intermodaal overstappunt in artikel 40 met betrekking tot fietsenstallingen en fietspunten. Ook het recent opgestarte project “Blue Bike” kadert in deze doelstelling.