Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2349

van Freya Piryns (Groen!) d.d. 12 januari 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Personen met een handicap - Verdrag

gehandicapte
lichamelijk gehandicapte
integratie van gehandicapten
VN-conventie
ratificatie van een overeenkomst
kind
rechten van de mens

Chronologie

12/1/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009)
30/1/2009Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2112

Vraag nr. 4-2349 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Eind 2007 keurden de Verenigde Naties het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap goed. Dit verdrag zegt dat de mensenrechten ook uitdrukkelijk voor mensen met een handicap gelden. De filosofie hierachter is die van de inclusie: een handicap mag op zich geen reden zijn voor gelijk welke vorm van uitsluiting. Het kinderrechtencommissariaat drong al herhaaldelijk aan op een snelle ratificatie van het verdrag, en daarnaast op het uitwerken van een volwaardig inclusiebeleid met betrekking tot personen, en meer specifiek kinderen, met een handicap.

Graag stelde ik dan ook de volgende vragen :

1. Wat is de stand van zaken in de ratificatieprocedure van dit VN-Verdrag ?

2. En welke stappen zullen gezet worden in het uitwerken van een volwaardig inclusiebeleid voor personen - en meer specifiek minderjarigen met een handicap ?

Antwoord ontvangen op 30 januari 2009 :

In antwoord op uw vraag verwijs ik u graag naar het antwoord dat verstrekt zal worden door mijn collega Mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, Staatssecretaris voor Personen met een handicap (schriftelijke vraag nr. 4-2771).