S. 4-963 Dossierfiche K. 52-1470

Wetsontwerp houdende maatregelen ter bevordering van de financiŽle stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiŽle stabiliteit
Regering Y. Leterme I  

financiŽle interventie
monetaire crisis
centrale bank
Europese Centrale Bank
kredietinstelling
bank
delegatie van bevoegdheid
economische stabilisatie
financiŽle controle
schuldvordering
liquiditeit
liquiditeitscontrole
financiŽle solvabiliteit
garantie
overheidssteun
financiŽle instelling
geldmarkt
regularisatie van de markt
financieel instrument
financiŽle situatie
anticrisisplan
financiŽle samenwerking
interpretatie van het recht
financieel toezicht
financiŽle stabiliteit
financieel risico

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-963/1 4-963/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 14/10/2008
K. 52-1470/1 Wetsontwerp 14/10/2008
K. 52-1470/2 Amendementen 14/10/2008
K. 52-1470/3 Verslag namens de commissie 14/10/2008
K. 52-1470/4 Tekst aangenomen door de commissie 14/10/2008
K. 52-1470/5 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 14/10/2008
K. 52-1470/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 14/10/2008
4-963/2 4-963/2 (PDF) Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 15/10/2008
4-963/3 4-963/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 15/10/2008
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
14/10/2008   Indiening Doc. K. 52-1470/1
14/10/2008   Urgentieverzoek van de regering
Integraal verslag nr. 53, p. 5-6
14/10/2008   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 52-1470/3
14/10/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 53, p. 24-52
14/10/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+124/-0/o11)
Integraal verslag nr. 53, p. 52
Hand. 4-42 Hand. 4-42 (PDF)
Doc. K. 52-1470/6
14/10/2008   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
14/10/2008   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
15/10/2008   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-963/1 4-963/1 (PDF)
15/10/2008   Beslissing onmiddellijke behandeling
De Senaat heeft beslist het wetsontwerp overeenkomstig artikel 55, tweede lid, van het Reglement, om dringende redenen, onmiddellijk in plenaire vergadering te bespreken.
15/10/2008   Inschrijving op agenda
15/10/2008   Algemene bespreking Hand. 4-43 Hand. 4-43 (PDF)
15/10/2008   Amendementen ingediend in plenaire vergadering Doc. 4-963/2 4-963/2 (PDF)
15/10/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-43 Hand. 4-43 (PDF)
15/10/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o5) Hand. 4-43 Hand. 4-43 (PDF)
Doc. 4-963/3 4-963/3 (PDF)
15/10/2008   Aanneming zonder amendering
15/10/2008   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
15/10/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/10/2008   Bekrachtiging en afkondiging
17/10/2008   Bekendmaking (55634-55636)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 14/10/2008
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/10/2008
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/10/2008 15 7/11/2008
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 16/10/2008 60 8/1/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/10/2008 17/10/2008, blz 55634-55636