S. 5-2043 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het uitsluiten van culturele producten uit het toekomstige Partnerschap inzake handel en investeringen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika
Benoit Hellings    Freya Piryns    Zakia Khattabi    Marcel Cheron   

handelsovereenkomst (EU)
Verenigde Staten
vrijhandelsovereenkomst
culturele verscheidenheid
motie van het Parlement
audiovisuele productie
culturele uitsluiting
cultuurgoed
samenwerkingsovereenkomst (EU)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2043/1 5-2043/1 (PDF) Voorstel van resolutie 24/4/2013
5-2043/2 5-2043/2 (PDF) Amendementen 11/6/2013
5-2043/3 5-2043/3 (PDF) Verslag namens de commissie 11/6/2013
5-2043/4 5-2043/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 11/6/2013
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/4/2013   Indiening Doc. 5-2043/1 5-2043/1 (PDF)
25/4/2013   Inoverwegingneming
25/4/2013   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
13/6/2013   Inschrijving op agenda
13/6/2013   Algemene bespreking Hand. 5-107 Hand. 5-107 (PDF)
13/6/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-5/o0) Hand. 5-107 Hand. 5-107 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
25/4/2013   Verzending naar commissie
4/6/2013   Inschrijving op agenda
4/6/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
4/6/2013   Inleidende uiteenzetting door Benoit Hellings
4/6/2013   Bespreking
11/6/2013   Inschrijving op agenda
11/6/2013   Bespreking
11/6/2013   Stemming over het geheel: geamendeerd (+13/-1/o0)
11/6/2013   Aanneming na amendering
11/6/2013   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
13/6/2013   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 13/6/2013
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 4/6/2013, 11/6/2013