S. 5-1809 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 216bis van het Wetboek van strafvordering betreffende de minnelijke schikking in strafzaken
Zakia Khattabi    Freya Piryns   

alternatieve geschillenbeslechting
strafprocedure
verjaring van de vordering
belastingfraude
strafrechtelijke procedure
strafvervolging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1809/1 5-1809/1 (PDF) Wetsvoorstel 16/10/2012
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/10/2012   Indiening Doc. 5-1809/1 5-1809/1 (PDF)
18/10/2012   Inoverwegingneming
18/10/2012   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
18/10/2012   Verzending naar commissie
6/11/2012   Inschrijving op agenda
6/11/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée
6/11/2012   Regeling der werkzaamheden
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beëindigd 6/11/2012