Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6235

van Freya Piryns (Groen) d.d. 11 mei 2012

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie

Aanvragen tot regularisatie - Arbeidskaart B - Gevolgen - Aantallen

politiek asiel
werkvergunning
officiŽle statistiek
illegale migratie
asielzoeker

Chronologie

11/5/2012Verzending vraag
6/6/2012Antwoord

Vraag nr. 5-6235 d.d. 11 mei 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de instructienota van 18 juli 2009 van de regering over de regularisatie van mensen zonder papieren staat in artikel 2.8.B dat een vreemdeling onder meer geregulariseerd kan worden mits allerlei voorwaarden en dat het dossier moet worden aangevuld met een arbeidsovereenkomst en met een positief advies betreffende de aangevraagde arbeidskaart B, uitgereikt door de gewesten.

Kan de staatssecretaris meedelen:

1) Hoeveel mensen een aanvraag deden op basis van deze voorwaarde (met andere woorden het bezit van een arbeidsovereenkomst en een positief advies in verband met arbeidskaart B)?

2) Hoeveel van die aanvragers effectief geregulariseerd zijn?

3) Hoeveel van deze aanvragers afgewezen zijn en om welke reden?

Antwoord ontvangen op 6 juni 2012 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

  1. Ik ben niet in de mogelijkheid statistieken mee te delen aangaande het aantal personen die een regularisatie-aanvraag heeft ingediend op basis van een weekcontract. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) houdt geen statistieken bij betreffende motieven die worden ingeroepen bij het indienen van de regularisatieaanvraag. Dit zou vragen dat elke aanvraag van bij binnenkomst wordt onderzocht wat materieel gezien onmogelijk is. Bovendien roepen de aanvragers dikwijls meerdere motieven in.

  2. De Dienst Vreemdelingenzaken houdt daarentegen wel statistieken bij betreffende het aantal toegekende verblijfsmachtigingen op basis van het van het motief. Deze statistieken worden sedert 2009 gepubliceerd in het jaarverslag dat te vinden is op de website van de Dienst vreemdelingenzaken (www.dofi.fgov.be).

    3 253 personen werden geregulariseerd op basis van het punt 2.8B van de vernietigde instructie van 19 juli 2009, namelijk, duurzame lokale verankering in België en een arbeidskaart of een gunstig advies dat met dit oog werd gegeven door de Gewesten.

  3. 4 577 personen die een aanvraag op basis van het criterium 2.8B hadden ingediend, ontvingen een negatieve beslissing. De reden van de weigering zijn meestal het niet vervullen van de gestelde voorwaarden verbonden aan het ingeroepen motief maar ook andere motieven kunnen een weigeringsbeslissing wettigen, bijvoorbeeld elementen van openbare orde.