S. 5-1534 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het voorstel voor een besluit van de Europese Raad tot sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake het gebruik en de doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) aan het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid
Claudia Niessen    Freya Piryns   

veiligheid van het luchtverkeer
rechten van passagiers
Verenigde Staten
overeenkomst (EU)
terrorisme
burgerluchtvaart
luchtvervoer
persoonlijke gegevens
motie van het Parlement
luchtverkeer
gegevensverwerking
doorgeven van informatie
passagier
eerbiediging van het privť-leven
luchtvaartbeveiliging
openbare veiligheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1534/1 5-1534/1 (PDF) Voorstel van resolutie 14/3/2012
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/3/2012   Indiening Doc. 5-1534/1 5-1534/1 (PDF)
22/3/2012   Inoverwegingneming
22/3/2012   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
22/3/2012   Verzending naar commissie
27/3/2012   Inschrijving op agenda
27/3/2012   Niet behandeld
17/4/2012   Inschrijving op agenda
17/4/2012   Vervalt
17/4/2012   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Vervallen