S. 5-1318 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, waarbij de OCMW's bij de opvang van de asielzoekers worden betrokken
Freya Piryns    Claudia Niessen    Cťcile Thibaut   

sociale voorzieningen
OCMW
illegale migratie
asielzoeker
Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers
politiek asiel
huisvesting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1318/1 5-1318/1 (PDF) Wetsvoorstel 10/11/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/11/2011   Indiening Doc. 5-1318/1 5-1318/1 (PDF)
17/11/2011   Inoverwegingneming
17/11/2011   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
17/11/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd