Auteurs- en sprekersregister betreffende "De Bruyn Piet" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aantal aanvragen tot verlengingen van visa - Cijfers 2011 (5-6887)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6887
Aantal uitgereikte paspoorten - Cijfers 2005-2011 (5-6889)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6889
Aantal visumaanvragen en uitgereikte visa voor kort verblijf - Cijfers 2005-2011 (5-6888)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6888
Actieplan "Preventie gewelddadige radicalisering en polarisering" - Realisaties - Stand van zaken (5-5815)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5815
Actieplan "Preventie gewelddadige radicalisering en polarisering" - Samenwerking met andere bestuursniveaus (5-7412)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 5-7412
Adviescomitť Finexpo - Verslag van de bijzondere evaluator - Ondersteunde projecten (5-1853)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1853
Adviescomitť Finexpo - Verslag van de bijzondere evaluator - Ondersteunde projecten (5-1854)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1854
Afghanistan - Heropbouw - Internationale hulp - Donorconferentie Tokio - Belgische verbintenissen (5-7397)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 5-7397
Aidsremmers - Voorraad in apotheken - Onbeschikbaarheid - Meldingen (5-7607)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7607
Belgacom - Zelfmoordpreventie bij werknemers - Deskundigheid (5-1354)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-1354
BelgiŽ - Zelfdodingcijfers - Bronnen - Berekenwijze (5-3924)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-3924
Bestrijding van homofobie en transfobie - Steun aan lopende projecten en acties - Netwerk - VZW Rainbowcops (5-7454)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 5-7454
Bpost - Zelfmoordpreventie bij werknemers - Deskundigheid (5-1355)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-1355
De loonsverhoging van de Europese ambtenaren (Onthouding van BelgiŽ bij de stemming om de loonsverhoging aan te vechten voor het Europees Hof van Justitie) (5-1762)      
  Vraag om uitleg van de heer Piet De Bruyn aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-130 COM
p. 7-9 5-130 COM p. 7-9 (PDF)
De Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (Bedenkelijke praktijken van BIO) (5-451)      
  Mondelinge vraag van de heer Piet De Bruyn aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-49
p. 25-28 5-49 p. 25-28 (PDF)
De Belgische houding rond het homofoob optreden (Homofobie in Kameroen) (5-2204)      
  Vraag om uitleg van de heer Piet De Bruyn aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-165 COM
p. 13-14 5-165 COM p. 13-14 (PDF)
De Belgische inspectiemissie naar Damascus (5-6134)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6134
De Belgische vertegenwoordiging bij de Wereldbank (Minister van Ontwikkelingssamenwerking versus minister van FinanciŽn) (5-2313)      
  Vraag om uitleg van de heer Piet De Bruyn aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-164 COM
p. 13-14 5-164 COM p. 13-14 (PDF)
De Belgische vertegenwoordiging bij de Wereldbank (Minister van Ontwikkelingssamenwerking versus minister van FinanciŽn) (5-2314)      
  Vraag om uitleg van de heer Piet De Bruyn aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-173 COM
p. 4-5 5-173 COM p. 4-5 (PDF)
De Belgische zetel in de bestuursraad van het Internationaal Monetair Fonds (Herschikking van de kiesgroepen - Samenwerking met Nederland) (5-2312)      
  Vraag om uitleg van de heer Piet De Bruyn aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-164 COM
p. 12 5-164 COM p. 12 (PDF)
De Europese sancties tegen Myanmar (5-6641)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6641
De Europese top met Rusland van juni 2012 (Homorechten in Rusland) (5-2357)      
  Vraag om uitleg van de heer Piet De Bruyn aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-165 COM
p. 16 5-165 COM p. 16 (PDF)
De Hongaarse grondwetswijzigingen met betrekking tot het huwelijk (Uitsluiten van holebi's) (5-1813)      
  Vraag om uitleg van de heer Piet De Bruyn aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-130 COM
p. 16-17 5-130 COM p. 16-17 (PDF)
De IsraŽlische oorlogsbereidheid ten aanzien van Iran (omwille van het Iraanse kernprogramma) (5-1931)      
  Vraag om uitleg van de heer Piet De Bruyn aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-142 COM
p. 20-22 5-142 COM p. 20-22 (PDF)
De Oegandese wet tegen homoseksualiteit (5-750)      
  Mondelinge vraag van de heer Piet De Bruyn aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-83
p. 16-17 5-83 p. 16-17 (PDF)
De aanwezigheid van de kroonprins op de militaire parade in Bujumbura (Ontmoeting met de Congolese president Joseph Kabila en aanwezigheid bij de militaire parade) (5-639)      
  Mondelinge vraag van de heer Piet De Bruyn aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-73
p. 7-9 5-73 p. 7-9 (PDF)
De affichecampagne voor hulplijnen in bepaalde NMBS-stations (Zelfdodingen op het spoor) (5-864)      
  Vraag om uitleg van de heer Piet De Bruyn aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-81 COM
p. 50-51 5-81 COM p. 50-51 (PDF)
De bedreiging van de homorechten in Rusland (5-527)      
  Mondelinge vraag van de heer Piet De Bruyn aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-59
p. 9-10 5-59 p. 9-10 (PDF)
De bedreigingen van Syrische diplomaten (5-6643)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6643
De besparingen op het departement Ontwikkelingssamenwerking (5-6259)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-6259
De communicatie tijdens de winterperikelen en de iPhone-applicatie voor de dienstregelingen (Kinderziekten) (5-318)      
  Vraag om uitleg van de heer Piet De Bruyn aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-60 COM
p. 5-6 5-60 COM p. 5-6 (PDF)
De evaluatie van de voorwaardelijke enveloppes (in indicatieve samenwerkingsprogramma's - Voorbeeld van Burundi) (5-2444)      
  Vraag om uitleg van de heer Piet De Bruyn aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-173 COM
p. 7-9 5-173 COM p. 7-9 (PDF)
De financiering van "Sudan Advocacy for Development" (NGO - Steun voor een krant in Zuid-Soedan - Bedenkingen) (5-1917)      
  Vraag om uitleg van de heer Piet De Bruyn aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-142 COM
p. 10-13 5-142 COM p. 10-13 (PDF)
De garanties van de Griekse regeringspartijen (5-6199)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   dossier afgesloten
SV 5-6199
De heren Jacky Morael en Piet De Bruyn en de dames Vanessa Matz en Sabine de Bethune protesteren tegen het feit dat een staatssecretaris hun vraag om uitleg beantwoordt in plaats van de minister      
  5-11 COM
p. 9 5-11 COM p. 9 (PDF)
  5-11 COM
p. 24 5-11 COM p. 24 (PDF)
  5-11 COM
p. 26 5-11 COM p. 26 (PDF)
  5-11 COM
p. 35 5-11 COM p. 35 (PDF)
De houding en rol van BelgiŽ naar aanleiding van het homofobe optreden in Kameroen (5-1598)      
  Vraag om uitleg van de heer Piet De Bruyn aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-130 COM
p. 4-5 5-130 COM p. 4-5 (PDF)
De huidige Libische situatie (5-6133)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6133
De kostprijs van de Europese school in Laken (5-2326)      
  Vraag om uitleg van de heer Piet De Bruyn aan de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-164 COM
p. 7-10 5-164 COM p. 7-10 (PDF)
De legalisering van de IsraŽlische kolonies (5-2567)      
  Vraag om uitleg van de heer Piet De Bruyn aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-188 COM
p. 29-32 5-188 COM p. 29-32 (PDF)
De moord op David Kato (Oegandese holebiactivist) (5-394)      
  Vraag om uitleg van de heer Piet De Bruyn aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-45 COM
p. 19-26 5-45 COM p. 19-26 (PDF)
De nieuwe Egyptische Grondwet (5-7976)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-7976
De nieuwe IsraŽlische wetgeving betreffende de preventie van infiltratie (Opsluiting van illegale immigranten) (5-2416)      
  Vraag om uitleg van de heer Piet De Bruyn aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-172 COM
p. 8-9 5-172 COM p. 8-9 (PDF)
De opleiding van cipiers (Omgaan met suicidaal gedrag van gedetineerden) (5-85)      
  Mondelinge vraag van de heer Piet De Bruyn aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-17
p. 22-24 5-17 p. 22-24 (PDF)
De politieke toestand in de Noord-Afrikaanse landen (Revoluties - Bijsturing van het Belgisch buitenlands beleid - Lot van de Belgen) (5-395)      
  Vraag om uitleg van de heer Piet De Bruyn aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-45 COM
p. 34-41 5-45 COM p. 34-41 (PDF)
De recente uitspraken van de Servische president Tomislav Nikolic (over de slachting in Srebrenica - Toetreding tot de EU - Relatie met Kosovo) (5-2385)      
  Vraag om uitleg van de heer Piet De Bruyn aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-165 COM
p. 16-17 5-165 COM p. 16-17 (PDF)
De repressie in Turkije (Inbreuken op de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting - Berichtgeving over de Koerdische kwestie) (5-2133)      
  Vraag om uitleg van de heer Piet De Bruyn aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-142 COM
p. 16-17 5-142 COM p. 16-17 (PDF)
De resoluties van de VN-Mensenrechtenraad betreffende de situatie in de Palestijnse bezette gebieden (IsraŽlische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden) (5-2174)      
  Vraag om uitleg van de heer Piet De Bruyn aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-165 COM
p. 10-11 5-165 COM p. 10-11 (PDF)
De schuldkwijtschelding van 23 miljoen euro aan de Democratische Republiek Congo (ondanks de onregelmatigheden tijdens de verkiezingen, de grondwetswijziging en andere problemen) (5-165)      
  Mondelinge vraag van de heer Piet De Bruyn aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen en aan de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-24
p. 25 5-24 p. 25 (PDF)
De situatie in SyriŽ (Aanhoudend geweld tegen de bevolking - Reactie van BelgiŽ, de EU en de VN-Veiligheidsraad) (5-418)      
  Mondelinge vraag van de heer Piet De Bruyn aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-47
p. 14-17 5-47 p. 14-17 (PDF)
De situatie in SyriŽ en de maatregelen die werden genomen door de Arabische Liga (tegen het regime van president Assad - Buitensporig geweld tegen de protestbeweging) (5-318)      
  Mondelinge vraag van de heer Piet De Bruyn aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-37
p. 22-23 5-37 p. 22-23 (PDF)
De situatie van de OekraÔense oud-premier Joelia Timosjenko (Onaanvaardbare detentieomstandigheden) (5-1933)      
  Vraag om uitleg van de heer Piet De Bruyn aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-142 COM
p. 22-23 5-142 COM p. 22-23 (PDF)
De situatie van homoseksuelen in Senegal (5-242)      
  Vraag om uitleg van de heer Piet De Bruyn aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-29 COM
p. 28-30 5-29 COM p. 28-30 (PDF)
De terugbetaling van psychotherapie (5-6381)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6381
De toestand in de Democratische Republiek Congo (5-1791)      
  Verslag van de dames Marie Arena (S) en Juliette Boulet (K) en de heren Piet De Bruyn (S) en Georges Dallemagne (K)
5-1791/1
p. 1-19 5-1791/1 p. 1-19 (PDF)
De uitspraken van de Belgische ambassadeur in de Democratische Republiek Congo (over Vrijstaat Congo en de uitstekende relatie Congo-BelgiŽ) (5-358)      
  Vraag om uitleg van de heer Piet De Bruyn aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-29 COM
p. 30-32 5-29 COM p. 30-32 (PDF)
De uitvoering van de doodstraf in Japan (5-2202)      
  Vraag om uitleg van de heer Piet De Bruyn aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-165 COM
p. 12-13 5-165 COM p. 12-13 (PDF)
De veiligheidssituatie in de Braziliaanse stad Salvador en in de deelstaat Bahia (5-6113)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6113
De verklaringen van de Belgische ambassadeur tijdens de 21-juliviering op de ambassade in Bujumbura (over het verloop van de verkiezingen in Burundi) (5-149)      
  Vraag om uitleg van de heer Piet De Bruyn aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
5-11 COM
p. 35-37 5-11 COM p. 35-37 (PDF)
De verlenging van het ouderschapsverlof (4 ipv 3 maanden - Inkrimping van het tijdskrediet - Advies van de NAR) (5-474)      
  Mondelinge vraag van de heer Piet De Bruyn aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-52
p. 7-8 5-52 p. 7-8 (PDF)
De vernietiging van Europese en Belgische hulpprojecten in IsraŽl (5-6649)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6649
De veroordeling van BelgiŽ door het Europees Hof voor de rechten van de mens in de zaak Yoh-Ekale Mwanje (Opsluiting in vluchtelingencentrum 127bis zonder medische zorgen) (5-5337)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 5-5337
De veroordeling van BelgiŽ door het Europees Hof voor de rechten van de mens in de zaak Yoh-Ekale Mwanje (Opsluiting in vluchtelingencentrum 127bis zonder medische zorgen) (5-5338)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5338
De vrijmaking van 50 miljoen euro extra Belgische ontwikkelingshulp voor Burundi (Voorwaarden) (5-1827)      
  Vraag om uitleg van de heer Piet De Bruyn aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-122 COM
p. 7-9 5-122 COM p. 7-9 (PDF)
De wetgeving rond bewuste HIV-besmettingen (5-6380)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6380
De zelfdoding op het spoor (5-5666)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-5666
Debat over de toestand in LibiŽ (Bloedige strijd tussen de troepen van kolonel Kadhafi en de opstandelingen - Resolutie van de VN-Veiligheidsraad die een militair ingrijpen mogelijk maakt - Instellen van een no-flyzone - Deelname van BelgiŽ - Belgische F-16's)      
  Debat
5-16
p. 5-32 5-16 p. 5-32 (PDF)
Dienst preventieve diplomatie en conflictpreventie - Projecten - Financiering - Evaluatie (5-5644)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-5644
EU Lex Special Investigative Task Force - Rol van BelgiŽ - Kosten (5-6053)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6053
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  de heer Piet De Bruyn, senator-opvolger
5-4
p. 8 5-4 p. 8 (PDF)
Een coherent ontwikkelingsbeleid (Ontwikkelingssamenwerking - Overleg met de deelstaten) (5-594)      
  Mondelinge vraag van de heer Piet De Bruyn aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-62
p. 8-9 5-62 p. 8-9 (PDF)
Exotische dieren en planten - Dierlijke en plantaardige producten - Smokkel - Illegale handel - Douane - Controles - Inbeslagnames - Beroep op externe specialisten (5-6209)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   dossier afgesloten
SV 5-6209
Exotische dieren en planten - Legale invoer - Legale doorvoer - Stand van zaken (5-6210)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   dossier afgesloten
SV 5-6210
Federale overheid - Zelfmoordpreventie bij werknemers - Deskundigheid (5-1356)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-1356
Gevangenissen - Zelfdoding - Pogingen tot zelfdoding (5-2977)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2977
Gevangenissen - Zelfdodingen - Aantallen - Locaties (5-7611)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-7611
Het Indicatief Samenwerkingsprogramma met Burundi (Toekennen van een voorwaardelijke schijf ontwikkelingshulp ondanks de politieke executies, de corruptie en de politieke intimidatie) (5-620)      
  Mondelinge vraag van de heer Piet De Bruyn aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-69
p. 22-24 5-69 p. 22-24 (PDF)
Het Indicatief Samenwerkingsprogramma met Rwanda (Voorwaarden voor de hulp - Respect voor de principes van de rechtsstaat en politieke vrijheid) (5-127)      
  Mondelinge vraag van de heer Piet De Bruyn aan de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-21
p. 24-26 5-21 p. 24-26 (PDF)
Het aanhoudende geweld in SyriŽ (5-569)      
  Mondelinge vraag van de heer Piet De Bruyn aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-61
p. 20-21 5-61 p. 20-21 (PDF)
Het actieplan "Preventie gewelddadige radicalisering en polarisering" (5-6108)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6108
Het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking (Norm van 0,7 % van het BNP - Schuldkwijtschelding) (5-110)      
  Mondelinge vraag van de heer Piet De Bruyn aan de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-20
p. 31-32 5-20 p. 31-32 (PDF)
Het bestraffen van godslastering met de doodstraf in Koeweit (5-2327)      
  Vraag om uitleg van de heer Piet De Bruyn aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-165 COM
p. 14-15 5-165 COM p. 14-15 (PDF)
Het door de Verenigde Naties aangenomen amendement dat ertoe strekt de seksuele voorkeur te schrappen als veroordelingsgrond voor ongerechtvaardigde executies (VN-resolutie over buitengerechtelijke en willekeurige executies) (5-206)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-18 COM
p. 20-22 5-18 COM p. 20-22 (PDF)
Het geweld tegen holebi's en transgenders (5-1966)      
  Vraag om uitleg van de heer Piet De Bruyn aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-140 COM
p. 12-13 5-140 COM p. 12-13 (PDF)
Het geweld tegen holebi's en transgenders (5-5887)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5887
Het initiatief "Welkom in Palestina" (Vasthouden van pro-Palestijnse Belgische manifestanten) (5-257)      
  Mondelinge vraag van de heer Piet De Bruyn aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-30
p. 10-14 5-30 p. 10-14 (PDF)
Het initiatief "Welkom in Palestina" (5-6157)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6157
Het nieuwe rapport van de Verenigde Naties over Oost-Congo (Betrokkenheid van Rwanda bij de rebellenbeweging M23) (5-686)      
  Mondelinge vraag van de heer Piet De Bruyn aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-77
p. 7-8 5-77 p. 7-8 (PDF)
Het nieuwe rapport van de Verenigde Naties over Oost-Congo (Rol van Rwanda en Oeganda in de rebellie) (5-677)      
  Mondelinge vraag van de heer Piet De Bruyn aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-76
p. 8-9 5-76 p. 8-9 (PDF)
Het preventieplan gewelddadige radicalisering en polarisering (5-5888)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5888
Het proces tegen de voormalige Egyptische leider Hosni Moebarak (Arabische lente - Rechten van de verdediging - Doodstraf - Rechten van de Mens) (5-1804)      
  Vraag om uitleg van de heer Piet De Bruyn aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-130 COM
p. 14-16 5-130 COM p. 14-16 (PDF)
Het rapport van de Europese Rekenkamer (5-7543)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   dossier afgesloten
SV 5-7543
Het rapport van de hoofden van de Europese missies in Jeruzalem en Ramallah (over de situatie in Oost-Jeruzalem - Conflict tussen IsraŽl en Palestina) (5-1943)      
  Vraag om uitleg van de heer Piet De Bruyn aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-142 COM
p. 24-26 5-142 COM p. 24-26 (PDF)
Het respecteren van holebi-rechten in de Belgische ontwikkelingssamenwerking (5-1727)      
  Vraag om uitleg van de heer Piet De Bruyn aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-122 COM
p. 5-7 5-122 COM p. 5-7 (PDF)
Het straatgeweld tegen een homoseksuele man in het centrum van Brussel (Houding van de politie - Allochtone jongeren - Actieplan) (5-211)      
  Mondelinge vraag van de heer Piet De Bruyn aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-27
p. 27-29 5-27 p. 27-29 (PDF)
Het uitblijven van een nationaal actieplan tegen homofobie en transfobie (5-2772)      
  Vraag om uitleg van de heer Piet De Bruyn aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-189 COM
p. 17-19 5-189 COM p. 17-19 (PDF)
Het uitblijven van een nationaal actieplan tegen homofobie en transfobie (5-715)      
  Mondelinge vraag van de heer Piet De Bruyn aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-81
p. 15-17 5-81 p. 15-17 (PDF)
Het voorraadgebrek van medicatie (5-7964)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 5-7964
Hiv-virus - Bewuste besmettingen - Rechtszaken (5-6234)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6234
International Aids Vaccine initiative - Aidsvaccin - Bijdrage aan de ontwikkeling (5-6223)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-6223
Lang verblijf in Afrika - Visumaanvragen en uitgereikte visa (5-6895)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6895
Lang verblijf in AziŽ - Visumaanvragen en uitgereikte visa (5-6894)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6894
Lang verblijf in Latijns-Amerika - Visumaanvragen en uitgereikte visa (5-6893)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6893
Lang verblijf in het Midden-Oosten - Visumaanvragen en uitgereikte visa (5-6892)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6892
LibiŽ - Heropbouw - Rol BelgiŽ - Beloftes - Projecten (5-6048)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6048
Mededeling van de Europese Commissie COM (2011) 541 betreffende het 4de forum op hoog niveau inzake de doeltreffendheid van steun, te Busan (Ontwikkelingssamenwerking) (5-1329)      
  Verslag van de heer Piet De Bruyn en mevrouw Marleen Temmerman
5-1329/1
p. 1-24 5-1329/1 p. 1-24 (PDF)
Medicatietekorten - Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Controles en enquÍtes - Inbreuken - Aidsremmers (5-7608)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 5-7608
NMBS - Zelfdodingen - Aantallen - Vertragingen en financieel verlies (5-674)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-674
Nationaal Actieplan tegen homofobie en transfobie - Voorbereidingen - Internationaal onderzoek (5-7457)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 5-7457
Nationaal Actieplan tegen homofobie en transfobie - Voorbereidingen - Overlegplatform (5-7456)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 5-7456
Nationaal actieplan tegen homofobie en transfobie - Samenwerking met de deelstaten (5-7455)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 5-7455
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Noodnummer voor onveilige situaties - Resultaten - Kostprijs (5-1016)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-1016
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Reservatie van groepsreizen - Wijze van reservatie - Aantallen (5-2180)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-2180
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Reservatie van groepsreizen - Wijze van reservatie - Aantallen (5-4118)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-4118
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Zelfmoordpreventie bij werknemers - Deskundigheid (5-1357)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-1357
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Zelfmoordpreventie bij werknemers - Deskundigheid (5-4117)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-4117
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Zelfdodingen op het spoor - Gevolgen - Vertragingen - Financieel verlies (5-7612)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
SV 5-7612
Onderzoek van de geloofsbrieven (Rechtstreeks verkozen senatoren en senatoren-opvolgers, gemeenschapssenatoren en gecoŲpteerde senatoren) (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  Verslag van de heer Piet De Bruyn
5-76
p. 5 5-76 p. 5 (PDF)
Onterechte uitkeringen - Zwart werk - Regionale spreiding (5-5164)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-5164
Ontslag van senatoren (2012-2013)      
  de heer Piet De Bruyn (vervangen door de heer Bart De Nijn)
5-91
p. 7 5-91 p. 7 (PDF)
Ontwerp van programmawet (I) (5-1098)      
  Amendementen nrs 4 en 5 van de heer Piet De Bruyn c.s.
5-1098/2
p. 3-4 5-1098/2 p. 3-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-28
p. 51-52 5-28 p. 51-52 (PDF)
  5-28
p. 52 5-28 p. 52 (PDF)
Ontwerp van programmawet (II) (5-1099)      
  Algemene bespreking
5-28
p. 51-55 5-28 p. 51-55 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Defederalisering - Werkgroep - Stand van zaken (5-1092)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1092
Ontwikkelingssamenwerking - Defederalisering - Werkgroep - Stand van zaken (5-1093)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
SV 5-1093
Palestina en IsraŽl - Vredesproces - Rol van Europa - Rol van BelgiŽ (5-2474)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2474
Penitentiaire beambten - Preventie van zelfdoding - Opleidingen (5-1090)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1090
Spoorwegen - Zelfdodingen - Pogingen tot zelfdoding - Cijfergegevens (5-2978)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-2978
Spoorwegen - Zelfdodingen en pogingen tot zelfdoding - Gevolgen voor het treinverkeer - Financieel verlies voor de NMBS (5-2976)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-2976
Transgenders - Klachten rond discriminatie - Follow-up - Specialisatie - Samenwerking (5-6193)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6193
Voorstel van resolutie aangaande de veroordeling en de gevangenisstraf voor Julia Timosjenko en andere voormalige leden van de OekraÔense regering (Politiek proces) (5-1312)      
  Voorstel van de heren Karl Vanlouwe, Piet De Bruyn en Patrick De Groote
5-1312/1
p. 1-5 5-1312/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende Palestijnse gevangenen in IsraŽlische gevangenissen (5-1284)      
  Voorstel van de heren Piet De Bruyn en Karl Vanlouwe
5-1284/1
p. 1-8 5-1284/1 p. 1-8 (PDF)
  Amendement nr 24 van de heren Piet De Bruyn en Karl Vanlouwe
5-1284/3
p. 2-3 5-1284/3 p. 2-3 (PDF)
  Amendementen nrs 21 en 23 van de heer Piet De Bruyn c.s.
5-1284/3
p. 2 5-1284/3 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 33 tot 35 van de heer Piet De Bruyn c.s.
5-1284/4
p. 3-4 5-1284/4 p. 3-4 (PDF)
  Bespreking
5-56
p. 21-26 5-56 p. 21-26 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Belgische houding inzake de prioriteit van het recht op gezondheid bij de onderhandelingen van handelsakkoorden tussen de Europese Unie en ontwikkelingslanden (5-950)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heren Piet De Bruyn en Karl Vanlouwe
5-950/2
p. 1-2 5-950/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Belgische rol in de internationale strijd tegen hiv en aids (5-1681)      
  Amendementen nrs 8 tot 13 van de heer Piet De Bruyn
5-1681/2
p. 3-4 5-1681/2 p. 3-4 (PDF)
  Bespreking
5-74
p. 58-60 5-74 p. 58-60 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Westelijke Sahara (5-1296)      
  Voorstel van de heren Karl Vanlouwe, Patrick De Groote en Piet De Bruyn
5-1296/1
p. 1-10 5-1296/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de armoedebestrijding (Algemeen beleid inzake armoedbestrijding - Inkomen en werk - Gezondheidszorg - Huisvesting en energie - Specifieke aanbevelingen en doelgroepenbeleid) (5-254)      
  Amendementen nrs 15 tot 18, 21, 22 en 35 van mevrouw Elke Sleurs en de heer Piet De Bruyn
5-254/2
p. 11-13 5-254/2 p. 11-13 (PDF)
  5-254/2
p. 14-16 5-254/2 p. 14-16 (PDF)
  5-254/2
p. 21 5-254/2 p. 21 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bevordering van de toegang tot de informatie- en communicatietechnologie en de ontwikkeling van een internet voor de burger in het kader van de bestrijding van armoede en uitsluiting (5-328)      
  Amendementen nrs 8 tot 12 van mevrouw Elke Sleurs en de heer Piet De Bruyn
5-328/2
p. 5-8 5-328/2 p. 5-8 (PDF)
  Amendementen nrs 21 en 22 van mevrouw Elke Sleurs en de heer Piet De Bruyn
5-328/3
p. 3 5-328/3 p. 3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de democratiseringsbewegingen in de Maghreb en het Midden-Oosten (5-829)      
  Voorstel van de heren Karl Vanlouwe en Piet De Bruyn
5-829/1
p. 1-4 5-829/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 15 van de heer Piet De Bruyn c.s.
5-829/3
p. 3 5-829/3 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 36 van de heer Piet De Bruyn c.s.
5-829/5
p. 1-5 5-829/5 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van de Jogjakartaprincipes inzake de toepassing van mensenrechten met betrekking tot de seksuele geaardheid en genderidentiteit (5-1413)      
  Voorstel van de heren Piet De Bruyn, Patrick De Groote en Bert Anciaux en mevrouw Cindy Franssen
5-1413/1
p. 1-7 5-1413/1 p. 1-7 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Piet De Bruyn
5-1413/2
p. 1 5-1413/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van de Yogyakartaprincipes inzake de toepassing van mensenrechten met betrekking tot de seksuele geaardheid en genderidentiteit (5-1847)      
  Verslag van mevrouw Marie Arena en de heer Piet De Bruyn
5-1847/1
p. 1-10 5-1847/1 p. 1-10 (PDF)
  Bespreking
5-82
p. 45-51 5-82 p. 45-51 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de evaluatie van het Belgisch nationaal actieplan in het kader van Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad (over vrouwen, vrede en veiligheid - Rol van de vrouwen bij consolidatie van vrede) (5-665)      
  Amendement nr 1 van de heer Piet De Bruyn c.s.
5-665/3
p. 1 5-665/3 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de exclusieve verkoop van zuigelingenvoeding in de apotheek (5-538)      
  Voorstel van de heren Louis Ide, Piet De Bruyn, Patrick De Groote en Karl Vanlouwe en de dames Inge Faes, Elke Sleurs en Helga Stevens
5-538/1
p. 1-7 5-538/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gewelddadige onderdrukking van de Syrische bevolking (5-1252)      
  Amendement nr 2 van de heer Piet De Bruyn c.s.
5-1252/2
p. 5 5-1252/2 p. 5 (PDF)
  Verslag van de heren Piet De Bruyn en Rik Torfs
5-1252/3
p. 1-17 5-1252/3 p. 1-17 (PDF)
  Bespreking
5-50
p. 35-42 5-50 p. 35-42 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de kwijtschelding van de schandelijke schuld van TunesiŽ (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie tot ondersteuning van de economische ontwikkeling en de versterking van de sociale cohesie in TunesiŽ) (5-917)      
  Amendement nr 7 van de heer Piet De Bruyn c.s.
5-917/2
p. 3 5-917/2 p. 3 (PDF)
  Verslag van de heren Bert Anciaux en Piet De Bruyn
5-917/3
p. 1-17 5-917/3 p. 1-17 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de politieke en de veiligheidssituatie ten gevolge van de blokkering van het verkiezingsproces in Burundi (5-1062)      
  Amendement nr 11 van de heer Piet De Bruyn
5-1062/3
p. 1 5-1062/3 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heer Piet De Bruyn
5-1062/4
p. 1-8 5-1062/4 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de politieke situatie in TunesiŽ na de revolutie en de val van het regime van Ben Ali (5-721)      
  Amendement nr 4 van de heer Piet De Bruyn c.s.
5-721/2
p. 2 5-721/2 p. 2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de presidentsverkiezingen van november 2011 in de Democratische Republiek Congo (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de presidents- en parlementsverkiezingen van november 2011 in de Democratische Republiek Congo) (5-992)      
  Verslag van de heren Bert Anciaux en Piet De Bruyn
5-992/3
p. 1-11 5-992/3 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie in Kamp Ashraf (Kamp van Iraanse vluchtelingen in Irak - Mensenrechten) (5-1368)      
  Voorstel van de heren Karl Vanlouwe, Piet De Bruyn en Patrick De Groote
5-1368/1
p. 1-4 5-1368/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de mensenrechten in Iran, in het bijzonder het geval van Sakineh Mohammadi-Ashtiani (Doodstraffen - Terdoodveroordeling van mensenrechtenadvocaat Mohammadi-Ashtiani en Ebrahim Hamidi - Steniging - Executie van minderjaringen - Straffeloosheid - Foltering - Discriminatie van vrouwen - Grondrechten - Overspel en homoseksualiteit - Onderzoek door een VN-rapporteur) (5-371)      
  Amendement nr 1 van de heer Piet De Bruyn
5-371/2
p. 1 5-371/2 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heer Piet De Bruyn en mevrouw Olga Zrihen
5-371/3
p. 1-4 5-371/3 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
5-8
p. 16-19 5-8 p. 16-19 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de statusverhoging van de algemene Palestijnse Afvaardiging in Brussel, om haar rang te verhogen tot die van "Diplomatieke Zending" (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de statusverhoging van de algemene Palestijnse Afvaardiging in Brussel) (5-1234)      
  Bespreking
5-58
p. 20-22 5-58 p. 20-22 (PDF)
  5-58
p. 24-29 5-58 p. 24-29 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen de kinderarmoede (5-238)      
  Amendement nr 6 van mevrouw Elke Sleurs en de heer Piet De Bruyn
5-238/2
p. 3 5-238/2 p. 3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de totstandbrenging van een klimaat van vertrouwen tussen China en Taiwan en de betekenisvolle participatie van Taiwan in bepaalde internationale organisaties (5-457)      
  Amendement nr 1 van de heren Piet De Bruyn en Patrick De Groote
5-457/2
p. 1 5-457/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een krachtdadiger optreden van BelgiŽ met het oog op de universele afschaffing van de doodstraf (5-456)      
  Verslag van mevrouw Marie Arena en de heer Piet De Bruyn
5-456/3
p. 1-7 5-456/3 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het verslag van de Verenigde Naties (VN) over de moordpartijen in de Democratische Republiek Congo (Oorlogsmisdaden in 1993-2003 - Hutu's - Volkerenmoord) (5-494)      
  Amendement nr 2 van de heer Piet De Bruyn
5-494/2
p. 2 5-494/2 p. 2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende land grabbing en landbouwgrondbeleid in ontwikkelingslanden (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende land grab in ontwikkelingslanden) (5-337)      
  Amendementen nrs 20 tot 34 van de heer Piet De Bruyn
5-337/4
p. 4-8 5-337/4 p. 4-8 (PDF)
  Amendement nr 41 van de heer Piet De Bruyn c.s.
5-337/6
p. 3 5-337/6 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 37 en 38 van de heer Piet De Bruyn
5-337/6
p. 1-2 5-337/6 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heer Piet De Bruyn
5-337/7
p. 1-22 5-337/7 p. 1-22 (PDF)
  Bespreking
5-21
p. 41-46 5-21 p. 41-46 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de administratiekosten van de gezondheidszorg, van administratitis naar @ministratie (Bannen, via de SIS-kaart, van alle papieren doktersattesten en -voorschriften door het gebruikmaken van elektronische netwerken) (5-606)      
  Voorstel van de heren Louis Ide en Piet De Bruyn
5-606/1
p. 1-16 5-606/1 p. 1-16 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de erkenning van de Palestijnse Staat in september 2011 (5-1109)      
  Amendementen nrs 11 en 12 van de heer Piet De Bruyn
5-1109/2
p. 4 5-1109/2 p. 4 (PDF)
  Verslag van de heren Piet De Bruyn en Patrick De Groote
5-1109/3
p. 1-23 5-1109/3 p. 1-23 (PDF)
  Bespreking
5-30
p. 41-51 5-30 p. 41-51 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de problematiek van de productie van agrobrandstoffen in het licht van de voedselveiligheid van de ontwikkelingslanden (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie met betrekking tot de problematiek van de productie van agrobrandstoffen in het licht van de voedselzekerheid van de ontwikkelingslanden) (5-333)      
  Amendement nr 13 van de heer Piet De Bruyn c.s.
5-333/4
p. 2 5-333/4 p. 2 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot het Europees Semester (Begrotings- en structuurbeleid van de lidstaten - Economische beleidscoŲrdinatie - Stabiliteitsprogramma - Hervormingsprogramma) (5-993)      
  Voorstel van de heren Karl Vanlouwe en Piet De Bruyn en mevrouw Liesbeth Homans
5-993/1
p. 1-3 5-993/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie over de Economische Partnerschapsovereenkomsten tussen de Europese Unie (EU) en de landen van Afrika, de CaraÔben en de Stille Oceaan (ACS-landen) (Oproep aan de Europese Commissie om onderhandelingen te overwegen over nieuwe handelsrelaties waarbij rekening wordt gehouden met de werkelijke noden van de ACS-landen) (5-793)      
  Verslag van de heer Piet De Bruyn
5-793/4
p. 1-42 5-793/4 p. 1-42 (PDF)
Voorstel van resolutie over de inplaatsstelling van een adaptatiesas op het einde van buitenlandse missies (Psychosociale ondersteuning van militairen) (5-1595)      
  Voorstel van de heren Patrick De Groote, Luc Sevenhans, Karl Vanlouwe en Piet De Bruyn
5-1595/1
p. 1-6 5-1595/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie over de situatie in SyriŽ (Gewelddadige onderdrukking van de volksopstand) (5-1483)      
  Voorstel van de heren Karl Vanlouwe, Bert Anciaux, Piet De Bruyn en Patrick De Groote
5-1483/1
p. 1-6 5-1483/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie over de vrijlating van Liu Xiaobo, Nobelprijswinnaar voor de Vrede 2010 (Politiek gevangene in China - Verdediger van een democratische hervorming en van de rechten van de mens) (5-733)      
  Bespreking
5-31
p. 42-43 5-31 p. 42-43 (PDF)
  Voorstel tot terugzending - Intrekking
5-31
p. 38-42 5-31 p. 38-42 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van holebi-discriminatie in Uganda (5-1257)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman, Sabine de Bethune en Vanessa Matz en de heer Piet De Bruyn
5-1257/1
p. 1-8 5-1257/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bevordering van een multidisciplinair samenwerkingsverband voor patiŽnten met medisch onverklaarbare symptomen (MUS) en functioneel somatische aandoeningen zoals het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS) en fibromyalgie (FM) (Klinisch psycholoog - Huisarts - Derdelijnsreferentiecentra) (5-984)      
  Voorstel van de heren Louis Ide, Piet De Bruyn en Patrick De Groote en mevrouw Elke Sleurs
5-984/1
p. 1-7 5-984/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van een taks op financiŽle transacties (5-1083)      
  Bespreking
5-27
p. 34-44 5-27 p. 34-44 (PDF)
  5-27
p. 44-45 5-27 p. 44-45 (PDF)
  5-27
p. 45-51 5-27 p. 45-51 (PDF)
  De heer Rik Daems vraagt de terugzending naar commissie - Verworpen - De Senaat hervat de bespreking en debatteert over het amendement van de heer Rik Daems
5-27
p. 44-45 5-27 p. 44-45 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heer Piet De Bruyn
5-27
p. 56 5-27 p. 56 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van het Baskische vredesproces (Gemeenteraadsverkiezingen - Baskische nationalistische partijen) (5-959)      
  Voorstel van de heren Karl Vanlouwe en Piet De Bruyn
5-959/1
p. 1-7 5-959/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie tot erkenning van de Palestijnse Staat door BelgiŽ (5-999)      
  Verslag van de heren Piet De Bruyn en Patrick De Groote
5-999/2
p. 1 5-999/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
5-30
p. 41-51 5-30 p. 41-51 (PDF)
Voorstel van resolutie tot verhoging van de status van de Palestijnse vertegenwoordiging in BelgiŽ (5-1233)      
  Bespreking
5-58
p. 20-22 5-58 p. 20-22 (PDF)
  5-58
p. 24-29 5-58 p. 24-29 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een gendervriendelijk beleid in de buitencarriŤres van de FOD Buitenlandse Zaken (Bevordering van de instroom van vrouwen in de diplomatie - Aandacht voor de gezinssituatie van de partner en kinderen - Meer genderaandacht in de internationale diplomatie) (5-867)      
  Amendement nr 16 van de heren Piet De Bruyn en Karl Vanlouwe
5-867/3
p. 3 5-867/3 p. 3 (PDF)
Werkloze uitkeringsgerechtigden - Beroepsactiviteit - Gelijktijdig ontvangen van een werklozenuitkering - Regionale uitsplitsing (5-824)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-824
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Staat Qatar inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Dawhaw op 6 november 2007 (5-1529)      
  Algemene bespreking
5-70
p. 31-34 5-70 p. 31-34 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord over het wegvervoer tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering, ondertekend te Skopje op 10 september 1998 (5-1606)      
  Algemene bespreking
5-69
p. 14-15 5-69 p. 14-15 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heer Piet De Bruyn
5-69
p. 46 5-69 p. 46 (PDF)
  5-69
p. 53 5-69 p. 53 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord over het wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van GeorgiŽ, ondertekend te Brussel op 19 maart 2002 (5-1607)      
  Verslag van de heer Piet De Bruyn
5-1607/2
p. 1-3 5-1607/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Facultatief protocol bij het Verdrag inzake de veiligheid van VN-personeel en geassocieerd personeel, gedaan te New York op 8 december 2005 (Personeel dat in het kader van vredesopbouw en humanitaire noodhulp deelneemt aan VN-operaties voor humanitaire of politieke hulp of ontwikkelingshulp - Aanslagen - Gerechtelijke vervolging - Zie ook doc. 2-904) (5-1630)      
  Verslag van de heer Piet De Bruyn
5-1630/2
p. 1-3 5-1630/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol nr. 12 bij het Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, gedaan te Rome op 4 november 2000 (Verbod op discriminatie niet enkel inzake het genot van de rechten gewaarborgd door het Verdrag, maar ook van alle rechten bedoeld in de wet) (5-1205)      
  Verslag van mevrouw Marie Arena en de heer Piet De Bruyn
5-1205/2
p. 1-3 5-1205/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, RoemeniŽ, de Republiek SloveniŽ, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie), en de Republiek KroatiŽ betreffende de toetreding van de Republiek KroatiŽ tot de Europese Unie, en met de Slotakte, gedaan te Brussel op 9 december 2011 (5-1837)      
  Verslag van de heren Piet De Bruyn en Yoeri Vastersavendts
5-1837/3
p. 1-8 5-1837/3 p. 1-8 (PDF)
Wetsontwerp tot omzetting van richtlijn 2009/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot wijziging van richtlijn 98/26/EG betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en Richtlijn 2002/47/EG betreffende financiŽlezekerheidsovereenkomsten wat gekoppelde systemen en kredietvorderingen betreft (Verbetering van de instrumenten ter beheersing van de instabiliteit en de turbulenties op de financiŽle markten - Verbetering van de Finaliteitsrichtlijn door de uitbreiding van de bescherming tot nachtelijke afwikkeling en tot gekoppelde systemen en van de richtlijn financiŽle zekerheid door het opnemen van kredietvorderingen in de groep van activa waarvoor financiŽlezekerheidsovereenkomsten kunnen worden gesloten) (5-1218)      
  Algemene bespreking
5-32
p. 5-35 5-32 p. 5-35 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 november 2010 betreffende de deelneming van de Belgische Staat in de "European Financial Stability Facility" en het verlenen van de Staatswaarborg aan de door deze vennootschap uitgegeven financiŽle instrumenten (Verhoging van de steuncapaciteit aan de lidstaten van de eurozone in moeilijkheden tot 440 miljard euro) (5-1219)      
  Algemene bespreking
5-32
p. 5-35 5-32 p. 5-35 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (5-438)      
  Voorstel van de dames Liesbeth Homans en Lieve Maes en de heren Piet De Bruyn en Karl Vanlouwe
5-438/1
p. 1-22 5-438/1 p. 1-22 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (5-439)      
  Voorstel van de dames Liesbeth Homans en Lieve Maes en de heren Piet De Bruyn en Karl Vanlouwe
5-439/1
p. 1-4 5-439/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving wat het vrijwilligerswerk van personen met een arbeidsongeschiktheid betreft (Wegnemen van de rechtsonzekerheid - Voorafgaande meldingsplicht) (5-878)      
  Voorstel van de heren Louis Ide en Piet De Bruyn
5-878/1
p. 1-4 5-878/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking, met betrekking tot de aandacht voor de mondiale strijd tegen HIV/aids (5-1522)      
  Voorstel van de heren Piet De Bruyn, Karl Vanlouwe en Patrick De Groote en de dames Helga Stevens en Elke Sleurs
5-1522/1
p. 1-3 5-1522/1 p. 1-3 (PDF)
Zelfdoding - Poging tot zelfdoding - Gevangenissen - Cijfers (5-3922)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3922
Zelfdoding - Preventie - Penitentiaire beambten - Opleiding (5-3921)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3921
Zelfdoding - Registratie - Verschillen in de beschikbare cijfergegevens (5-1353)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-1353
Zelfdoding in BelgiŽ (Uiteenlopende cijfers) (5-446)      
  Vraag om uitleg van de heer Piet De Bruyn aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-31 COM
p. 38-40 5-31 COM p. 38-40 (PDF)
Zelfdoding op het spoor (Actieplan) (5-156)      
  Vraag om uitleg van de heer Piet De Bruyn aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-24 COM
p. 15-17 5-24 COM p. 15-17 (PDF)
Zelfdodingen - Spoorwegen - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Cijfers - Gevolgen (5-3929)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-3929
Zelfdodingen in het leger - cijfers 2005-2011 (5-6944)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-6944
Zelfmoordpreventie in het leger - Stand van zaken (5-6945)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-6945
Zuid-Kaukasus - Projecten - FinanciŽle ondersteuning - Preventieve diplomatie (5-5990)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-5990
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999