Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5164

van Piet De Bruyn (N-VA) d.d. 12 januari 2012

aan de minister van Werk

Onterechte uitkeringen - Zwart werk - Regionale spreiding

sociale uitkering
zwartwerk
geografische spreiding
officiŽle statistiek
fraude
werkloosheidsverzekering

Chronologie

12/1/2012Verzending vraag
2/5/2012Antwoord

Vraag nr. 5-5164 d.d. 12 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Vorig jaar stelde ik een gelijkaardige vraag aan de toenmalige minister van werk JoŽlle Milquet. Uit de gegevens die zij toen openbaar maakte, konden we vaststellen dat er in 2009 en in 2010 een daling was van het aantal personen die onterecht een uitkering kregen. Met de huidige economische crisis en besparingen voor de deur is het van belang dat we het aantal onterechte sociale uitkeringen verder tot een minimum beperken.

Tegen deze achtergrond stel ik de geachte minister graag de volgende vragen:

1) Kan u een regionale verdeling geven (per provincie) van het totale bedrag dat in 2011 onterecht werd uitbetaald aan uitkeringen?

2) Kan u een regionale verdeling per provincie geven van het aantal personen die in 2011 onterecht een uitkering kregen?

Antwoord ontvangen op 2 mei 2012 :

In 2011 heeft de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), na verhoor van de rechthebbenden op werkloosheidsuitkeringen, 7 609 beslissingen genomen, die aanleiding hebben gegeven tot een terugvordering inzake cumul van werkloosheidsuitkeringen met arbeid. Hierna vindt U de verdeling van deze gegevens per provincie en voor het Brussels Gewest.

Provincie

Aantal sociaal verzekerden

Onverschuldigde uitkeringen

Antwerpen

1.122

735.330,09

Vlaams Brabant

623

415.521,19

West-Vlaanderen

698

303.305,21

Oost-Vlaanderen

984

438.530,38

Limburg

400

157.724,80

Waals-Brabant

178

74.605,67

Henegouwen

844

371.863,75

Luik

845

511.325,37

Luxemburg

93

36.517,25

Namen

216

132.037,62

Brussels Gewest

1.606

812.284,86

Totaal

7.609

3.989.046,18