Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7611

van Piet De Bruyn (N-VA) d.d. 17 december 2012

aan de minister van Justitie

Gevangenissen - Zelfdodingen - Aantallen - Locaties

gedetineerde
strafgevangenis
zelfmoord
officiŰle statistiek

Chronologie

17/12/2012Verzending vraag
6/2/2013Dossier gesloten

Vraag nr. 5-7611 d.d. 17 december 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Gevangenen blijven een grote risicogroep voor wat betreft su´cidaal gedrag. Vele factoren dragen bij tot deze situatie. Zo is er niet alleen het strikte regime, maar ook de als uitzichtloos ervaren toekomst en wellicht speelt ook de overbevolking een rol.

Tegen deze achtergrond stelde ik de geachte minister graag de volgende vragen:

1) Hoeveel gevallen van zelfdoding waren er in 2012 in de Belgische gevangenissen?

2) In welke penitentiaire instellingen vonden deze zelfdodingen plaats?