Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-824

van Piet De Bruyn (N-VA) d.d. 27 januari 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid

Werkloze uitkeringsgerechtigden - Beroepsactiviteit - Gelijktijdig ontvangen van een werklozenuitkering - Regionale uitsplitsing

werkloosheidsverzekering
zwartwerk
officiŽle statistiek
geografische spreiding
sociale uitkering
fraude

Chronologie

27/1/2011Verzending vraag
19/4/2011Antwoord

Vraag nr. 5-824 d.d. 27 januari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Recentelijk werden de cijfers over "zwarte witwerkers" van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) gepubliceerd. Daaruit bleek dat 25.000 mensen in 2009 een werkloosheidsuitkering kregen terwijl ze werkten.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Kan de minister een regionale verdeling geven (per provincie) van het totale bedrag dat onterecht aan uitkeringen werd uitbetaald?

2) Kan zij een regionale verdeling, per provincie, geven van het aantal personen dat onterecht een uitkering kreeg?

3) Kan zij een evolutie geven van beide voorgaande gegevens (personen en totaalbedrag) voor de periode 2007 tot 2010?

Antwoord ontvangen op 19 april 2011 :

Gelieve hierna de volgende gegevens te willen vinden :

1. Ten onrechte uitbetaald bedrag aan uitkeringen:

Antwerpen

2 327 038

Vlaams Brabant

1 333 130

West-Vlaanderen

1. 053 446

Oost-Vlaanderen

1 826 232

Limburg

913 667

Waals Brabant

341 270

Henegouwen

2 384 219

Luik

1 847 577

Luxemburg

219 755

Namen

731 117

Brussel

3 135 396

2. Aantal personen die onterecht een uitkering ontvingen:

Antwerpen

3 342

Vlaams Brabant

1 405

West-Vlaanderen

1 647

Oost-Vlaanderen

2 439

Limburg

1 287

Waals Brabant

481

Henegouwen

3 004

Luik

2 284

Luxemburg

313

Namen

922

Brussel

4 019

3. Evolutie van 2007 tot 2010:

Jaar

Aantal cumuls

Ten onrechte uitbetaald bedrag

2007

15 744

9 680 465

2008

23 728

20 838 687

2009

21 143

16 112 874

2010

16 547

12 400 001