Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6234

van Piet De Bruyn (N-VA) d.d. 11 mei 2012

aan de minister van Justitie

Hiv-virus - Bewuste besmettingen - Rechtszaken

aids
gerechtelijke vervolging

Chronologie

11/5/2012Verzending vraag
21/1/2013Antwoord

Vraag nr. 5-6234 d.d. 11 mei 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het verleden zijn er in ons land al een aantal strafzaken geweest waarbij een seropositieve persoon werd aangeklaagd omdat anderen werden besmet door onveilig seksueel contact met de seropositieve persoon in kwestie.

Kan de minister voor de jaren 2005 tot en met 2011 een overzicht geven van het aantal rechtszaken waarin een persoon werd aangeklaagd voor het overdragen van het hiv-virus?

Antwoord ontvangen op 21 januari 2013 :

Voor de in deze parlementaire vraag aangehaalde problematiek wil ik u verwijzen naar mijn antwoord dat ik heb gegeven op uw vraag 5-6380.   

Het Openbaar Ministerie beschikt daarenboven niet over een operationaliseerbaar informatica-instrument aan de hand waarvan relevante gegevens kunnen worden verkregen om op bovenvermelde parlementaire vraag te antwoorden. De statistische analisten van het College van procureurs-generaal hebben immers laten weten dat ze geen informatie konden aanreiken omtrent het aantal zaken met betrekking tot het opzettelijke overdragen van het HIV-virus omdat er geen specifieke tenlasteleggingscode voor dit soort dossiers bestaat.