S. 5-494 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het verslag van de Verenigde Naties (VN) over de moordpartijen in de Democratische Republiek Congo
Richard Miller   

misdaad tegen de menselijkheid
etnische zuivering
VN
Democratische Republiek Congo
motie van het Parlement
Hoge Commissaris voor de mensenrechten
conflict tussen etnische groeperingen
voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
oorlogsmisdaad

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-494/1 5-494/1 (PDF) Voorstel van resolutie 16/11/2010
5-494/2 5-494/2 (PDF) Amendementen 5/6/2012
5-494/3 5-494/3 (PDF) Verslag namens de commissie 5/3/2013
5-494/4 5-494/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 5/3/2013
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/11/2010   Indiening Doc. 5-494/1 5-494/1 (PDF)
9/12/2010   Inoverwegingneming
9/12/2010   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
7/3/2013   Inschrijving op agenda
14/3/2013   Algemene bespreking Hand. 5-95 Hand. 5-95 (PDF)
14/3/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o3) Hand. 5-95 Hand. 5-95 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
9/12/2010   Verzending naar commissie
5/6/2012   Inschrijving op agenda
5/6/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Piet De Bruyn, Olga Zrihen
5/6/2012   Bespreking
11/12/2012   Inschrijving op agenda
11/12/2012   Bespreking
19/2/2013   Inschrijving op agenda
19/2/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine Vermeulen, Olga Zrihen
19/2/2013   Bespreking
5/3/2013   Inschrijving op agenda
5/3/2013   Bespreking
5/3/2013   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o1)
5/3/2013   Aanneming na amendering
5/3/2013   Vertrouwen rapporteur
14/3/2013   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de eerste minister, aan de vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken en aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenw.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 14/3/2013
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 5/6/2012, 11/12/2012, 19/2/2013, 5/3/2013