Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7454

van Piet De Bruyn (N-VA) d.d. 29 november 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Bestrijding van homofobie en transfobie - Steun aan lopende projecten en acties - Netwerk - VZW Rainbowcops

seksuele minderheid
discriminatie op grond van seksuele geaardheid

Chronologie

29/11/2012Verzending vraag
6/2/2013Dossier gesloten

Vraag nr. 5-7454 d.d. 29 november 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In haar antwoord op schriftelijke vraag 5-5887 vermeldt de geachte minister een aantal lopende projecten en acties die uitvoering geven aan de strijd tegen homofobie en transfobie. Heel concreet verwijst de minister naar "steun aan het netwerk voor de strijd tegen homofobie en de VZW Rainbowcops".

Kan de geachte minister hierover meer duidelijkheid verschaffen?

1) Wat bedoelt de minister precies met "het netwerk voor de strijd tegen homofobie" en waaruit bestaat de concrete steun van de minister?

2) Waaruit bestaat de concrete steun van de minister aan de VZW Rainbowcops? Hoe worden ze concreet betrokken bij "het maken van belangrijke keuzes"?