Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-674

van Piet De Bruyn (N-VA) d.d. 27 december 2010

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

NMBS - Zelfdodingen - Aantallen - Vertragingen en financieel verlies

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
zelfmoord
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

27/12/2010Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Vraag nr. 5-674 d.d. 27 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het aantal zelfdodingen en zelfdodingspogingen op het spoor is in BelgiŽ hoog. Naast het grote emotionele leed dat dit veroorzaakt bij de nabestaanden hebben deze incidenten uiteraard ook gevolgen voor de werking en dienstverlening van de NMBS.

Tegen deze achtergrond kreeg ik graag een antwoord op de volgende vragen:

1. Kan de minister, opgesplitst per maand, de cijfers bezorgen van het aantal gerapporteerde incidenten voor 2010? Graag kreeg ik deze gegevens opgesplitst volgens effectieve zelfdodingen en pogingen tot zelfdoding en per gewest.

2. Hoeveel uren vertraging hadden de gerapporteerde incidenten?

3. Hoe begrootte de NMBS het financiŽle verlies als direct gevolg van deze incidenten?

4. Voor welk bedrag werd het financiŽle verlies gerecupereerd en op welke wijze gebeurde dit? Werd er daarbij in 2010 nog geprobeerd om financieel verlies bij de nabestaanden van het slachtoffer te recupereren?