Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5990

van Piet De Bruyn (N-VA) d.d. 29 maart 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

Zuid-Kaukasus - Projecten - FinanciŽle ondersteuning - Preventieve diplomatie

ArmeniŽ
Azerbeidzjan
niet-gouvernementele organisatie
Kaukasuslanden
financiŽle hulp
diplomatieke betrekking

Chronologie

29/3/2012Verzending vraag
20/7/2012Antwoord

Vraag nr. 5-5990 d.d. 29 maart 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 9 september 2011 beantwoordde de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Steven Vanackere, een schriftelijke vraag (nr. 5-2705) van senator Tilmans. Daarbij gaf hij te kennen dat er een goedkeuring was gegeven voor een financiŽle steun van ons land aan projecten die de civiele maatschappij en niet-gouvernementele organisaties (NGO's) ondersteunen die actief zijn in de regio van Zuid-Kaukasus. Het totale bedrag van deze bijdrage zou oplopen tot bijna 1 500 000 euro.

Graag stelde ik de geachte minister volgende vragen:

1) Kan hij verduidelijken welke projecten precies een financiŽle steun hebben ontvangen van ons land? Kan hij een onderverdeling maken per project, het land waarin het project actief is en het toegekende bedrag?

2) Welke van deze projecten werden gefinancierd door de portefeuille "Preventieve diplomatie"?

Antwoord ontvangen op 20 juli 2012 :

In 2011 werden er inderdaad drie projecten in Zuid-Kaukasus gefinancierd door de Dienst Vredesopbouw voor een totaal bedrag van 1 483 218 euro : 

Gelieve te noteren dat de Ministerraad onlangs de financiering van het project « La paix passe par les femmes »/« Peace needs a Woman touch », voor een bedrag van 52 500 euro heeft goedgekeurd. De voornaamste doelstelling van deze actie is het invoeren van de Resolutie 1325, en meer specifiek de krachten van het UNIFEM (United Nations Development Fund for Women) en het initiatief genomen door de Belgische Senaat te bundelen, teneinde zich in Armenië en Azerbeidzjan in te zetten ten voordele van de integratie van de vrouwen in de beheersing en oplossing van het conflict in Nagorno-Karabach.