S. 5-1837 Dossierfiche K. 53-2575

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, RoemeniŽ, de Republiek SloveniŽ, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie), en de Republiek KroatiŽ betreffende de toetreding van de Republiek KroatiŽ tot de Europese Unie, en met de Slotakte, gedaan te Brussel op 9 december 2011
Regering E. Di Rupo I  

toetreding tot de Europese Unie
ratificatie van een overeenkomst
KroatiŽ

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1837/1 5-1837/1 (PDF) Wetsontwerp 14/11/2012
5-1837/2 5-1837/2 (PDF) Bijlagen 14/11/2012
5-1837/3 5-1837/3 (PDF) Verslag namens de commissie 4/12/2012
K. 53-2575/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 14/12/2012
K. 53-2575/2 Verslag namens de commissie 17/1/2013
K. 53-2575/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 24/1/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/11/2012   Indiening Doc. 5-1837/1 5-1837/1 (PDF)
14/11/2012   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
6/12/2012   Inschrijving op agenda
13/12/2012   Algemene bespreking Hand. 5-83 Hand. 5-83 (PDF)
13/12/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-83 Hand. 5-83 (PDF)
13/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+60/-0/o0) Hand. 5-83 Hand. 5-83 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
14/11/2012   Verzending naar commissie
27/11/2012   Inschrijving op agenda
27/11/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Piet De Bruyn, Yoeri Vastersavendts
27/11/2012   Inleidende uiteenzetting door Didier Reynders,
vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
27/11/2012   Bespreking
4/12/2012   Inschrijving op agenda
4/12/2012   Bespreking
4/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
4/12/2012   Aanneming zonder amendering
4/12/2012   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
13/12/2012   Overzending Doc. K. 53-2575/1
17/1/2013   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2575/2
24/1/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 126, p. 61-64
24/1/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+121/-0/o1)
Integraal verslag nr. 126, p. 74-75
Doc. K. 53-2575/3
24/1/2013   Aanneming zonder amendering
24/1/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/2/2013   Bekrachtiging en afkondiging
2/7/2013   Bekendmaking (41642-41787)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/12/2012
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 27/11/2012, 4/12/2012
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 24/1/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/2/2013 2/7/2013, blz 41642-41787