Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7608

van Piet De Bruyn (N-VA) d.d. 17 december 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Medicatietekorten - Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Controles en enquêtes - Inbreuken - Aidsremmers

geneesmiddel
aids
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
officiële statistiek

Chronologie

17/12/2012Verzending vraag
6/2/2013Dossier gesloten

Vraag nr. 5-7608 d.d. 17 december 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In 2010 melde de geachte minister dat het oplossen van een medicatietekorten een prioriteit was voor het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG). Er werd toen eveneens aangekondigd dat er verscherpte controles en enquêtes, met het oog op de traceerbaarheid van gecontingenteerde geneesmiddelen, uitgevoerd zouden worden. Bij niet naleving van de wetgeving zouden er passende sancties volgen.

Met dit in het achterhoofd stelde ik graag volgende vragen:

1) Kan de geachte minister meedelen hoeveel gerichte controles en enquêtes bij deelnemers van de distributieketen en bij apotheken werd uitgevoerd door het FAGG?

2) Hoeveel inbreuken werden er vastgesteld en doorgestuurd naar het parket?

3) Hoeveel dossiers hadden betrekking op aids-remmers?