Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2180

van Piet De Bruyn (N-VA) d.d. 29 april 2011

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Reservatie van groepsreizen - Wijze van reservatie - Aantallen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
reservering
groepsreis

Chronologie

29/4/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4118

Vraag nr. 5-2180 d.d. 29 april 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Momenteel is het niet mogelijk om binnenlandse groepsreizen te reserveren aan het loket van de stations van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS). Dit kan enkel telefonisch of via het web.

Buitenlandse groepsreizen kunnen dan weer wel worden gereserveerd aan het loket.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Klopt deze beknopte situatieschets? Sinds wanneer is deze regeling van kracht? Hoe evalueert de geachte minister deze verschillende aanpak voor binnenlandse en buitenlandse groepsreizen?

2) Hoeveel binnenlandse groepsreizen werden er sindsdien gereserveerd, opgedeeld per jaar en volgens wijze van reservatie (telefonisch, web)?

3) Hoeveel buitenlandse groepsreizen werden er sindsdien gereserveerd, opgedeeld per jaar en volgens wijze van reservatie (telefonisch, web, loket)?