Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6892

van Piet De Bruyn (N-VA) d.d. 24 augustus 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

Lang verblijf in het Midden-Oosten - Visumaanvragen en uitgereikte visa

officiŽle statistiek
Midden-Oosten
ambassade
verblijfsrecht
consulaat
toelating van vreemdelingen

Chronologie

24/8/2012Verzending vraag
15/10/2012Antwoord

Vraag nr. 5-6892 d.d. 24 augustus 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

1) Hoeveel visa voor lang verblijf werden aangevraagd in de periode 2005-2011, bij de volgende Belgische ambassades of consulaten in het Midden-Oosten: Afghanistan, IsraŽl, Iran, Irak en de Palestijnse gebieden?

2) Hoeveel visa voor lang verblijf werden uitgereikt in 2005- 2011, opgesplitst per Belgische ambassade of consulaat in het Midden-Oosten: Afghanistan, IsraŽl, Iran, Irak en de Palestijnse gebieden?

Antwoord ontvangen op 15 oktober 2012 :

Het geachte lid vindt hieronder de gevraagde statistieken voor de vier laatste jaren.

Inderdaad, het informaticaprogramma waarover de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse zaken beschikt, laat niet toe de cijfers vóór 2008 te verstrekken.

België beschikt overigens niet over een vertegenwoordiging met visumbevoegdheid.in Afghanistan en Irak

De aanvragen voor D-visa van onderdanen van Afghanistan worden behandeld door de Ambassade van België te Islamabad en voor onderdanen van Irak door de Ambassade van België te Amman.

Het Consulaat-generaal van België te Jeruzalem is bevoegd voor Jeruzalem en de Palestijnse Gebieden. Het informaticaprogramma laat echter niet toe een onderscheid te maken tussen beiden.

Aangevraagd

2008

2009

2010

2011

Iran

319

366

398

559

Israël

61

80

36

58

Palestijnse gebieden en Jeruzalem

80

61

62

149

Afgeleverd

2008

2009

2010

2011

Iran

203

307

287

430

Israël

45

74

30

55

Palestijnse gebieden en Jeruzalem

64

60

43

105