Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2976

van Piet De Bruyn (N-VA) d.d. 18 augustus 2011

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Spoorwegen - Zelfdodingen en pogingen tot zelfdoding - Gevolgen voor het treinverkeer - Financieel verlies voor de NMBS

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegnet
zelfmoord
financieel verlies

Chronologie

18/8/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Vraag nr. 5-2976 d.d. 18 augustus 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het aantal zelfdodingen en zelfdodingspogingen op het spoor is in BelgiŽ hoog. Dit heeft naast het onmiddellijk persoonlijk leed ook effecten op de dienstverlening van de NMBS.

Tegen deze achtergrond stelde ik de minister graag de volgende vragen:

1. Tot hoeveel uren vertraging hebben incidenten met betrekking tot zelfdoding en poging tot zelfdoding geleid in de eerste zes maanden van 2011?

2. Wat is het aandeel van deze uren vertraging in het totaal aantal uren vertraging dat treinen opliepen in de eerste jaarhelft van 2011?

3. Hoe begrootte de NMBS het financiŽle verlies als direct gevolg van deze incidenten?

4. Voor welk bedrag werd het financiŽle verlies gerecupereerd en op welke wijze gebeurde dit?