Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1353

van Piet De Bruyn (N-VA) d.d. 15 februari 2011

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Zelfdoding - Registratie - Verschillen in de beschikbare cijfergegevens

zelfmoord
officiŽle statistiek

Chronologie

15/2/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Vraag nr. 5-1353 d.d. 15 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In antwoord op vraag nr. 141 van de heer volksvertegenwoordiger Peter Logghe van 16 november 2010 (Kamer, Vragen en Antwoorden nr. 53-015, blz. 209) gaf de geachte minister een overzicht van het aantal overlijdens dat als zelfdoding geregistreerd staat.

Via een vraag om uitleg nr. 5-446 probeerde ik meer duidelijkheid te krijgen over deze cijfers. Het antwoord dat minister Onkelinx verstrekte, zorgde evenwel absoluut niet voor de gevraagde verduidelijking. Integendeel. De minister deelde bovendien mee dat ze zich niet kon uitspreken over de cijfers die door de geachte minister van Binnenlandse Zaken werden meegedeeld.

De cijfers die de geachte minister in haar antwoord geeft voor het Vlaams Gewest, verschillen bijzonder sterk van de cijfers die op de website van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid zijn te vinden. Voor 2008 spreekt zij in haar antwoord over 2 531 overlijdens in Vlaanderen door suÔcide en het Agentschap over 1 027. Het gaat hier dus niet om een klein verschil dat het gevolg zou kunnen zijn van een andere berekenwijze, maar om een verschil dat werkelijk niet te verklaren lijkt. De cijfers kunnen onmogelijk allebei juist zijn.

De cijfers die ze geeft, verschillen ook zeer sterk van het cijfer dat doorgaans door specialisten uit zowel de academische wereld (Eenheid Zelfmoordonderzoek UGent, LUCAS) als uit de sector van de preventie van zelfdoding wordt gehanteerd (Centrum ter preventie van zelfdoding - Centre de Prevention du Suicide, Werkgroep Verder, Ö) en dat voor BelgiŽ uitgaat van gemiddeld zeven suÔcides per dag. Indien haar cijfers correct zijn, dan zou dit betekenen dat er in BelgiŽ dagelijks meer dan dubbel zoveel mensen overlijden door suÔcide! Opnieuw lijkt het alsof niet beide cijfers tegelijk correct kunnen zijn.

Tegen deze achtergrond stelde ik de geachte minister graag de volgende vragen:

1) Hoe verklaart zij het grote verschil tussen de cijfers voor het Vlaams Gewest die door haar werden meegedeeld en de cijfers die zijn terug te vinden op de website van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid?

2) Klopt het dat de cijfers die zij meedeelde uit de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) komen? Kan zij meer uitleg geven over de gebruikte registratiemethode die aan de grondslag van de door haar verstrekte cijfers liggen? Indien de cijfers niet uit de ANG zouden komen, uit welke databank komen ze dan?

3) Idem voor wat betreft de cijfers met betrekking tot het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

4) Heeft ze (of zal ze) haar Vlaamse collega voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin contacteren om duidelijkheid te krijgen en / of te verschaffen over de meegedeelde cijfers?

5) Indien zou blijken dat de meegedeelde cijfers niet (volledig) correct zijn, welke stappen zal zij dan zetten om er voor te zorgen dat een dergelijke fout in de toekomst wordt vermeden?