Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3929

van Piet De Bruyn (N-VA) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Zelfdodingen - Spoorwegen - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Cijfers - Gevolgen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
zelfmoord
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
14/5/2012Antwoord

Vraag nr. 5-3929 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het aantal zelfdodingen en zelfdodingspogingen op het spoor is in BelgiŽ hoog. Naast het grote emotionele leed dat dit veroorzaakt bij de nabestaanden hebben deze incidenten uiteraard ook gevolgen voor de werking en dienstverlening van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS).

Tegen deze achtergrond stelde ik de geachte minister graag de volgende vragen:

1) Kan hij, opgesplitst per maand, de cijfers bezorgen van het aantal gerapporteerde incidenten voor het lopende jaar? Graag opgesplitst volgens effectieve zelfdodingen en pogingen tot zelfdoding en per Gewest.

2) Tot hoeveel uren vertraging hebben incidenten met betrekking tot zelfdoding en poging tot zelfdoding geleid in de eerste zes maanden van 2011?

3) Hoe begrootte de NMBS het financiŽle verlies als direct gevolg van deze incidenten?

4) Voor welk bedrag werd het financiŽle verlies gerecupereerd en op welke wijze gebeurde dit? Werd er daarbij in 2010 of 2011 nog geprobeerd om financieel verlies bij de nabestaanden van het slachtoffer te recupereren?

Antwoord ontvangen op 14 mei 2012 :

1.   Het bijhouden van statistieken over het aantal zelfdodingen en pogingen tot zelfdoding is een bevoegdheid van de Federale Politie.

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-Groep beschikt echter over de volgende cijfers. In 2009 waren er 91 zelfdodingen, in 2010 84 en in 2011 101.  

2.   Voor het jaar 2011 registreerde Infrabel 69 461 minuten vertraging (verspreid over 4 974 treinen) door suïcidepogingen (met of zonder dodelijke afloop). Daarnaast werden 1 268 treinen afgeschaft. 

3.   en 4. Het financiële verlies (in euro) van de NMBS (schade aan het rollend materieel, opgelopen vertragingen enz.) is als volgt :

Tot op heden zijn de gerecupereerde schadebedragen (in euro) als volgt :

De huidige procedure voor de recuperatie van de schade is als volgt: de NMBS stuurt naar de nabestaanden van de overledene een eerste brief om de gegevens van de verzekeraar Civiele Aansprakelijkheid te verkrijgen als die informatie niet spontaan door de familie van het slachtoffer wordt meegedeeld. 

Wanneer de nabestaanden niet op die eerste brief reageren, kan per geval worden overwogen een tweede brief te sturen met een bijzondere aandacht voor de toon van die rappelbrief. 

Wanneer de briefwisseling (en eventueel een rappel) aan de familie zonder gevolg blijft, stelt de NMBS een einde aan de recuperatieprocedure tegen de nabestaanden. 

Bij antwoord van de familie of de notaris belast met de erfenis : 

Wanneer de notaris die belast is met de erfenis zelf spontaan contact opneemt met de NMBS om het bedrag van de schade te vragen om het te integreren in de passiva van de erfenis, deelt de NMBS hem die mee.  

Voor de dossiers die dateren voor 2011, was het beleid van de NMBS bij voorrang de familiale verzekering aan te spreken. Bij gebrek aan familiale verzekering wendde de NMBS zich tot de notaris die belast is met de regeling van de erfenis. Wanneer de erfenis de kosten niet kon dragen, besloot de NMBS de recuperatie van de schade niet verder te verhalen op de familieleden van de overledene.