Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6894

van Piet De Bruyn (N-VA) d.d. 24 augustus 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

Lang verblijf in AziŽ - Visumaanvragen en uitgereikte visa

officiŽle statistiek
Vietnam
China
ambassade
consulaat
verblijfsrecht

Chronologie

24/8/2012Verzending vraag
10/10/2012Antwoord

Vraag nr. 5-6894 d.d. 24 augustus 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan de geachte minister mij een antwoord geven op de volgende vragen:

1) Hoeveel visa voor lang verblijf werden aangevraagd in de periode 2005-2011, bij de volgende Belgische ambassades of consulaten in AziŽ: Vietnam en China?

2) Hoeveel visa voor lang verblijf werden uitgereikt in 2005- 2011, opgesplitst per Belgische ambassade of consulaat in AziŽ: Vietnam en China?

Antwoord ontvangen op 10 oktober 2012 :

Het Geachte Lid vindt hieronder de gevraagde statistieken aantreffen voor de vier laatste jaren.

Het informaticaprogramma waarover de FOD Buitenlandse zaken beschikt, laat inderdaad niet toe de cijfers vóór 2008 te verstrekken.

Aangevraagd

2008

2009

2010

2011

China

1 131

941

1 357

1 428

Vietnam

248

304

291

343

Afgeleverd

2008

2009

2010

2011

China

848

786

1 143

1 194

Vietnam

183

270

252

238