Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7456

van Piet De Bruyn (N-VA) d.d. 29 november 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Nationaal Actieplan tegen homofobie en transfobie - Voorbereidingen - Overlegplatform

seksuele minderheid
discriminatie op grond van seksuele geaardheid
actieprogramma

Chronologie

29/11/2012Verzending vraag
6/2/2013Dossier gesloten

Vraag nr. 5-7456 d.d. 29 november 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In haar antwoord op schriftelijke vraag 5-5887 vermeldt de geachte minister onder andere het platform "homofobie-transfobie" dat in april tot stand kwam en dat maandelijks zou vergaderen over een uiteenlopend aantal thema's.

Graag vernam ik:

1) De data waarop dit platform effectief heeft vergaderd;

2) Een overzicht van de vertegenwoordigde organisaties en andere aanwezigen met vermelding van hun hoedanigheid;

3) De agenda van de verschillende vergaderingen die reeds hebben plaatsgevonden;

4) Een overzicht van de resultaten tot dusver van dit overlegplatform;

5) De plannen van de geachte minister met betrekking tot de verdere handhaving van dit overlegplatform.