Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6199

van Piet De Bruyn (N-VA) d.d. 4 mei 2012

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

De garanties van de Griekse regeringspartijen

Griekenland
monetaire crisis
lening door de Gemeenschap

Chronologie

4/5/2012Verzending vraag
6/2/2013Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2024

Vraag nr. 5-6199 d.d. 4 mei 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds november wordt Griekenland bestuurd door een interim-regering van nationale eenheid, bestaande uit de twee grote traditionele partijen, Pasok en Nieuwe Democratie, aangevuld met de kleine rechts-populistische Laos-partij. De jongste maanden nam binnen de Griekse regering de weerstand tegen de extra bezuinigingen toe. Leden van de verschillende partijen lieten zich dan ook kritisch uit over het nieuwe besparingspakket. Dat geeft duidelijk weer dat er grote onzekerheid heerst over de effectieve toepassing van de opgelegde bezuinigingen. De Griekse oppositiepartijen staan namelijk te springen om vervroegde verkiezingen uit te schrijven. Met een nieuwe regering aan het roer is het niet zeker dat de afgesproken besparingen nog zullen worden ingevoerd.

Jean-Claude Juncker, voorzitter van de eurogroep, eiste daarom dat de leiders van de regeringspartijen op papier zouden garanderen dat ze de extra bezuinigingen effectief zullen uitvoeren. Op woensdag 15 februari 2012 lieten de laatste Griekse partijen weten dat zij de doelstellingen en het beleid dat in het nieuwe reddingsplan is uitgestippeld zullen naleven. Dat zorgde ervoor dat de Europese ministers van FinanciŽn instemden met een tweede reddingsplan voor Griekenland.

In het licht van deze problematiek stelde ik de minister graag volgende vragen:

1) Kan de minister zeggen waaruit de concrete garanties die de Griekse partijen hebben gegeven bestaan en meer specifiek op welke wijze dit de huidige Griekse oppositiepartijen bindt?

2) Welke consequenties heeft de Europese Unie in het vooruitzicht gesteld als zou blijken dat Griekenland zich in de toekomst niet aan de gemaakte afspraken zou houden?