Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6157

van Piet De Bruyn (N-VA) d.d. 27 april 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

Het initiatief "Welkom in Palestina"

Palestijnse kwestie
IsraŽl
diplomatieke bescherming
luchtvervoer

Chronologie

27/4/2012Verzending vraag
9/5/2012Antwoord

Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-498

Vraag nr. 5-6157 d.d. 27 april 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Reeds voor de tweede maal werd in Palestina de vreedzame actie 'Welkom in Palestina' gehouden waarbij mensen vanuit de hele wereld naar de door IsraŽl bezette Westelijke Jordaanoever reizen om er zelf te kunnen vaststellen wat het betekent om te leven in een bezet en sterk gemilitariseerd gebied.

De deelnemers aan de actie reizen noodgedwongen via de internationale luchthaven van Tel Aviv naar Palestina omdat een directe luchtverbinding met Palestina nog steeds niet bestaat. Bij aankomst geven de deelnemers duidelijk aan dat ze naar Palestina willen doorreizen om de situatie ter plaatse zelf te leren kennen.

IsraŽl ziet deze vreedzame bezoekers duidelijk liever niet komen. Vorig jaar werden zowat alle bezoekers op de luchthaven van Tel Aviv gearresteerd en onder onaanvaardbare omstandigheden vastgehouden. Gewezen premier Leterme vroeg hierover toen tekst en uitleg aan de IsraŽlische premier Netanyahu.

Dit jaar probeerde de IsraŽlische overheid te voorkomen dat er opnieuw honderden mensen in Tel Aviv op de luchthaven zouden aankomen met als doel de bezette gebieden te bezoeken. Aan luchtvaartmaatschappijen die Tel Aviv in hun netwerk hebben werd een lijst overhandigd met ongewenste bezoekers, zo ook aan Brussels Airlines. Tientallen landgenoten kregen te horen dat zij, ondanks een geldig paspoort en een geldig ticket, niet aan boord van het vliegtuig zouden worden toegelaten. Als motivatie werd expliciet verwezen naar instructies van de IsraŽlische overheid en het dreigement om de luchtvaartmaatschappijen te laten opdraaien voor alle kosten voortvloeiend uit de repatriŽring die zou volgen op de weigering het land te betreden. Door verschillende mensen werd ook verwezen naar druk die zou zijn uitgegaan van het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken om inderdaad bepaalde passagiers de toegang tot het vliegtuig te beletten. Indien deze informatie correct is, kunnen we dit niet sterk genoeg veroordelen. Het blijft bovendien een raadsel hoe de IsraŽlische overheid in staat is geweest om een precieze lijst met namen van deelnemers aan het bezoekprogramma 'Welkom in Palestina' aan de luchtvaartmaatschappijen te bezorgen. Dit verdient op zijn minst een ernstig onderzoek. Ik zal hier later nog op terugkomen.

Vandaag stelde ik de minister graag de volgende vraag:

Werden de diensten van de minister op enig ogenblik benaderd door de IsraŽlische overheid met betrekking tot het initiatief `Welkom in Palestina' en werd daarbij aan BelgiŽ de vraag gesteld om op enige wijze het welslagen van dit initiatief te verhinderen of onmogelijk te maken?

Antwoord ontvangen op 9 mei 2012 :

Over de houding van de regering van Israël in verband met de toegang van reizigers naar het Israëlische grondgebied.

In internationaal recht, beschikt elke regering over de discretionaire bevoegdheden betreffende de toegang tot het grondgebied

Israël in dit geval mag dus op eigen initiatief reizigers weigeren in de luchthaven van Tel Aviv.

Israël heeft luchtvaartmaatschappijen ingelicht over hun intenties om de toegang tot het grondgebied te weigeren voor een aantal internationale reizigers waaronder enkele Belgen die leden waren de het initiatief “Welkom in Palestina”.

Als gevolg, heeft het de luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines conform met de internationale regelingen van het luchtvervoer, de passagiers geweigerd die in Brussel wenste in te stappen

Hadden zij dit niet gedaan, dan was Brussels Airlines verplicht op eigen kosten onmiddellijk deze passagiers naar België terug te brengen

De Belgische regering heeft daarmee niets te maken. Het Departement Buitenlandse Zaken werd nooit door de Israëlische regering benaderd.

Wat de consulaire bescherming van de Belgische regering betreft

Sinds januari zijn het kabinet en de administratie Buitenlandse zaken in contact met sommige leden van de groep “Welkom in Palestina” over hun geplande reis naar Bethlehem

Buitenlandse zaken heeft deze personen altijd gewaarschuwd over het risico van problemen die zich in de luchthaven van Tel Aviv konden voordoen indien hun toegang tot het grondgebied van Israël werd geweigerd.

Niettemin werden deze mensen ook op de hoogte gebracht dat de Belgische ambassade in Israël paraat staat hen te helpen in geval van arrestatie.

Principieel standpunt van België.

In het kader van zijn dialoog met Israël op bilateraal als op Europees Unie (EU) vlak, heeft België altijd het standpunt verdedigd van vrij verkeer van reizigers

Echter is het uiteindelijk uitsluitend de regering van Israël die kan beslissen over de toegang op hun grondgebied