Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7612

van Piet De Bruyn (N-VA) d.d. 17 december 2012

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Zelfdodingen op het spoor - Gevolgen - Vertragingen - Financieel verlies

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
zelfmoord
officiŽle statistiek
vervoersduur

Chronologie

17/12/2012Verzending vraag
5/6/2013Antwoord

Vraag nr. 5-7612 d.d. 17 december 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het aantal zelfdodingen en zelfdodingspogingen op het spoor is in BelgiŽ hoog. Dit heeft naast het onmiddellijk persoonlijk leed ook effecten op de dienstverlening van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS).

Tegen deze achtergrond stelde ik de geachte minister graag de volgende vragen:

1) Tot hoeveel uren vertraging hebben incidenten met betrekking tot zelfdoding en poging tot zelfdoding geleid in 2012?

2) Wat is het aandeel van deze uren vertraging in het totaal aantal uren vertraging dat treinen opliepen in 2012?

3) Hoe begrootte de NMBS het financiŽle verlies als direct gevolg van deze incidenten?

4) Voor welk bedrag werd het financiŽle verlies gerecupereerd?

Antwoord ontvangen op 5 juni 2013 :

Ziehier de elementen van antwoord gegeven door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-groep : 

1.  Er werden in 2012 als gevolg van (pogingen tot) zelfmoorden in totaal 75 648 minuten vertraging aan reizigerstreinen en 22 847 minuten aan goederentreinen genoteerd. 

2.  Globaal werden er 2 105 237 minuten vertraging aan reizigerstreinen en 2 948 862 minuten vertraging aan goederentreinen genoteerd in 2012. 

3.  en 4. Het financiële verlies van de NMBS (schade aan het rollend materieel, opgelopen vertragingen enz.) is als volgt :

In 2011 heeft de juridische dienst van de NMBS 139 dossiers geopend, waarvan 86 betrekking hadden op zelfmoord en 53 op zelfmoordpoging.

Momenteel lopen er nog 72 dossiers. 24 werden als niet-recupereerbaar beschouwd (geen verzekering of onbekende derden in geval van zelfmoordpoging) en in 43 gevallen was er een gedeeltelijke of volledige recuperatie. 

In 2012 heeft de juridische dienst van de NMBS 208 dossiers geopend waarvan 109 voor zelfmoord en 99 voor zelfmoordpoging.

Momenteel lopen er nog 164 dossiers. 20 werden als niet-recupereerbaar beschouwd (geen verzekering of onbekende derden in geval van zelfmoordpoging) en in 24 gevallen was er een gedeeltelijke of volledige recuperatie. 

Wat de recuperatie van de schade betreft, stuurt de NMBS naar de nabestaanden van de overledene een eerste brief om de gegevens van de verzekeraar Civiele Aansprakelijkheid te verkrijgen als die informatie niet spontaan door de familie van het slachtoffer wordt meegedeeld.

Wanneer de nabestaanden niet op die eerste brief reageren, kan per geval worden overwogen een tweede brief te sturen met aandacht voor de toon van die rappelbrief. 

Wanneer de briefwisseling (en eventueel een rappel) aan de familie zonder gevolg blijft, stelt de NMBS een einde aan de recuperatieprocedure tegen de nabestaanden. 

Als de familie op de briefwisseling of een notaris belast met de erfenis antwoordt : 

Wanneer de notaris die belast is met de erfenis zelf spontaan contact opneemt met de NMBS om het bedrag van de schade te vragen om het te integreren in de passiva van de erfenis, deelt de NMBS hem die mee.   

Vandaag is het bedrag van de schade die niet (of nog niet) werd gevorderd het volgende:

Deze toestand is niet definitief en kan altijd evolueren volgens de informatie die in de lopende dossiers binnenkomt. 

Tot op heden zijn de gerecupereerde schadebedragen als volgt :