Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6895

van Piet De Bruyn (N-VA) d.d. 24 augustus 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

Lang verblijf in Afrika - Visumaanvragen en uitgereikte visa

officiŽle statistiek
Afrika
ambassade
consulaat
toelating van vreemdelingen

Chronologie

24/8/2012Verzending vraag
25/10/2012Antwoord

Vraag nr. 5-6895 d.d. 24 augustus 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

1) Hoeveel visa voor lang verblijf werden aangevraagd in de periode 2005-2011, bij de volgende Belgische ambassades of consulaten in Afrika: Algerije, Burkina Faso, Burundi, DR Congo, Egypte, Kameroen, Marokko, Oeganda, Rwanda, Zimbabwe, Zuid-Afrika?

2) Hoeveel visa voor lang verblijf werden uitgereikt in 2005- 2011, opgesplitst per Belgische ambassade of consulaat in Afrika: Algerije, Burkina Faso, Burundi, DR Congo, Egypte, Kameroen, Marokko, Oeganda, Rwanda, Zimbabwe, Zuid-Afrika?

Antwoord ontvangen op 25 oktober 2012 :

Het geachte lid vindt hieronder de gevraagde statistieken voor de vier laatste jaren.

Het informatica-programma waarover de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken beschikt, laat inderdaad niet toe de cijfers vóór 2008 te verstrekken.

België beschikt overigens niet over een beroepsvertegenwoordiging in Zimbabwe. De aanvragen voor D-visa van onderdanen van Zimbabwe worden door het Consulaat Generaal van België te Johannesburg in Zuid-Afrika behandeld.

Aangevraagd

2008

2009

2010

2011

Algerije

656

696

783

856

Burkina Faso

205

213

262

289

Burundi

232

233

247

231

DR Congo

1044

1225

1376

1116

Egypte

258

276

241

349

Kameroen

1631

1754

1733

2036

Marokko

6181

5924

5373

5313

Rwanda

216

214

304

267

Oeganda

147

157

118

109

Zuid-Afrika

81

132

219

328

Afgeleverd

2008

2009

2010

2011

Algerije

319

499

523

561

Burkina Faso

134

174

171

238

Burundi

136

195

178

224

DR Congo

365

666

554

976

Egypte

158

224

172

262

Kameroen

910

844

926

1078

Marokko

3345

4202

3889

3184

Rwanda

116

184

229

238

Oeganda

67

135

127

97

Zuid-Afrika

38

107

171

302